Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati. Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Nyheter från fakulteten

SR P4: Rötmånaden extra "rötig" i värmeböljan

2014-07-23
I veckan inleddes årets rötmånad. Samtidigt råder mycket höga temperaturer. Bakterier trivs extra bra i värme, och för att undvika matförgiftning bör ...

Svenskar stöder jakt på rovdjur

2014-07-07
En klar majoritet av svenskarna stöder jakt på rovdjur om de tagit sig in i tätbefolkade områden eller för att minska risken att de skadar tamdjur. Tr...

Vindelälvsdraget och Nya Vindelälvsloppet kan stärka regionens attraktionskraft

2014-06-25
Välutvecklade sportaktiviteter kan bidra till att stärka en regions identitet och attraktionskraft. Håkan Appelblad, Umeå universitet, undersöker i e...

Hög kvalitet till Umeå universitets socionomexamen

2014-06-25
Umeå universitets socionomexamen har hög kvalitet, konstaterar Universitetskanslersämbetet. För universitetets examina inom socialt arbete väntar däre...

Välfärdstaten minskar sociala spänningar men befäster politiska skiljelinjer mellan samhällsklasser

2014-06-24
I länder med mer omfattande välfärdstater och lägre ekonomisk ojämlikhet upplever människor färre sociala konflikter mellan samhällsklasser. Dock är s...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2014-03-31

Utskriftsversion

På gång vid fakulteten

Till kalendariet

Sveriges mest nöjda studenter

Älskar Umeå universitet

Umeå universitet rankades både 2011 och i år som etta i Sverige i enkätundersökningen International Student Barometer.

Möt några av våra internationella studenter:umu.se/english/education/satisfied-students