Till umu.se

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati.

Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Utbildning Forskning Samverkan

Nyheter från fakulteten

Tidspress leder till lägre välbefinnande

2015-10-08
Ny forskning från Umeå universitet och Göteborgs universitet visar att tidspress leder till lägre välbefinnande eftersom det hindrar människor från at...

Nästan 39 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2015-09-30
14 forskare vid Umeå universitet har sammanlagt tilldelats 38,9 miljoner från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Höstens vetenskapsluncher på Kafé Station

2015-09-30
Läkemedel och vitaminer för äldre, invandrares integration på arbetsmarknaden, pandemier och klimatförändringar är några av de ämnen som kommer att pr...

Arbetsvärlden: Professor skeptisk till regeringens åtgärder mot sjukfrånvaron

2015-09-25
Regeringen kom i onsdags med beskedet att man skapar ett åtgärdsprogram mot de ökande sjukskrivningarna. Men programmet får kritik från sjukförsäkring...

Mindre stöd än väntat i budgetpropositionen – en oroande utveckling

2015-09-24
Regeringens budgetproposition för 2016 innebär totalt sett ökade medel för forskning och utbildning vid Umeå universitet. Ökningen av forskningsanslag...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2015-03-13

Utskriftsversion