Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati. Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Nyheter från fakulteten

Blandade omdömen från Universitetskanslersämbetet

2014-10-01
Universitetskanslersämbetet ger omdömet hög kvalitet till Umeå universitets studie- och yrkesvägledarexamen samt kandidat- och magisterexamen i pedago...

30 miljoner i forskningsmedel från Forte

2014-09-29
Forte har beviljat sammanlagt 30 miljoner kronor till 12 projekt vid Umeå universitet som handlar om människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Nedan pr...

Ola Lindberg och Oscar Rantatalo - ett framgångsrikt par

2014-09-25 (från 2014-09-24)
Ola Lindberg, universitetslektor vid Pedagogiska institutionen och Oscar Rantatalo, universitetslektorer vid Enheten för polisutbildning vid Umeå univ...

Professor Sujata Patel besöker Sociologiska institutionen och Umeå universitet

2014-09-25 (från 2014-09-24)
Sujata Patel, professor i sociologi vid University of Hyderabad, Indien, kommer att tillbringa en vecka som gästforskare vid Sociologiska institutione...

Maktkriser – även tidigare skiften

2014-09-25 (från 2014-09-23)
Årets regeringsbildning kan bli krånglig och kanske rentav en nervdallrande kamp mot klockan. Statsvetaren Torbjörn Bergman, professor vid Umeå univer...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2014-09-24

Utskriftsversion