Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati. Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Nyheter från fakulteten

Vad betyder ett kulturhuvudstadsår?
Ett panelsamtal om makt och medel i kulturpolitiken

2015-01-19
Hur har svensk kulturpolitik förändrats över tid? Hur förena kulturpolitik och demokratifrågor? Vilken framtid väntar den lokala kulturpolitiken i en ...

Ny bok utmanar evolutionsteorin

2015-01-15
För att förstå mänskligt beteende behöver vi erkänna det komplexa samspelet mellan biologi och kultur, inte betrakta dem som isolerade faktorer som st...

Studenter i samarbete med Wikimedia

2015-01-14
Masterstudenter på Informatik vid Umeå universitet har utvecklat lösningar som ska göra det roligt att kategorisera bilder på Wikimedia med telefoner ...

UR Play: Lisbeth Lundahl om "Gymnasiet som marknad"

2015-01-13
Ulrika Kärnborg TV-intervjuar professor Lisbeth Lundahl i Utbildningsradions serie "En bok, en författare" apropå den nyutkomna boken "Gymnasiet som m...

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

2015-01-13
En ny avhandling från Umeå universitet visar att nicaraguanska migranter och deras familjemedlemmar påverkas både positivt och negativt av migrationsh...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2014-12-02

Utskriftsversion