......

 
Till umu.se

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati.

Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Utbildning Forskning Samverkan

Nyheter från fakulteten

Svaga rättigheter försvårar resandet för funktionshindrade

2015-04-28
Svaga rättigheter i Sverige, Danmark och Norge gör det svårt för människor med funktionshinder att vara oberoende och kunna resa på egen hand i vardag...

Cellprover räddar liv – kom och träffa barnmorskor på campus Umeå 4-6 maj!

2015-04-27
Under den 4-10 maj genomförs Cellprovsveckan i Norrlandstingen, där Västerbottens läns landsting ingår, och den 4-6 maj kan du träffa erfarna barnmors...

Tyst minut för studentoffren i Kenya

2015-04-22
Umeå universitet ställer sig bakom European University Association’s uppmaning att på måndag den 27 april kl. 12.00 hålla en tyst minut för att hedra ...

Umeåforskare redaktörer för specialnummer i First Monday

2015-04-14
Det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften First Monday har titeln “Digital Gender: Toward a New Generation of Insights.” I detta specialnumm...

Rättsforskare får anslag av Ragnar Söderbergs stiftelse

2015-04-14
Markus Naarttijärvi vid juridiska institutionen på Umeå universitet beviljas anslag av Ragnar Söderbergs Stiftelse. Hans forskningsprojekt handlar om ...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2015-03-13

Utskriftsversion