Till umu.se

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati.

Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Utbildning Forskning Samverkan

Nyheter från fakulteten

Ytterligare satsning på freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet

2015-11-19
Umeå universitet fortsätter att stärka sin profil inom säkerhetsforskning, krisberedskap och fredsbyggande. Sedan i maj i år har universitetet en prof...

Samhällsvetenskapliga fakulteten firar 50 år

2015-11-19
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet firar 50 år med ett jubileumssymposium den 24 november i Aula Nordica. Temat för symposiet är "M...

Koloniala kvarlevor och tystade alternativ formar urfolks roll i naturskyddsförvaltning

2015-11-19
Dominerande föreställningar med rötter i koloniala idéer påverkar urfolks möjligheter till inflytande i förvaltning och styrning av naturskyddsområden...

ESBRI: Förstapris i uppsatstävling till Umeåstudenter

2015-11-18
"Lyhört ledarskap viktigt för öppen innovation", konstaterar Jana Wenzlaff and Aakriti Singh, studenter på Handelshögskolan, i sin uppsats "Leadership...

VK debatt: Klimatfrågan är större än ekonomisk effektivitet

2015-11-18
Klimatfrågan är alltför viktig för att behandlas utifrån snäv ekonomisk effektivitet. Vi måste ta tillvara på det engagemang för vår gemensamma framti...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2015-03-13

Utskriftsversion

Vilken utbildning är du intresserad av?

Beteendevetenskap SamhällsutvecklingTurism och gastronomi

Information, IT och mediaEkonomi och juridikKost och idrott

På gång vid fakulteten

Till kalendariet