Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati. Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Nyheter från fakulteten

Tätortsnära skog – urban livskvalité

2014-11-26
Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urbana miljön och ger människor möjlighet att uppleva ...

Maktspel och härskartekniker på internet

2014-11-24
I den nya boken Sociala medier och härskartekniker visar forskare vid Umeå universitet hur härskartekniker har flyttat ut på internet. Något som skapa...

SvT Nordnytt: Jobbet inte avgörande för flytten

2014-11-21
Mönstret håller i sig, vi lämnar landsbygden för storstan. Men jobbet är inte lika avgörande som förr. – Vi flyttar för att vi vill flytta, säger Ke...

Avslutning på ledarskapsutbildningen

2014-11-21
I november hade de första deltagarna på den nationella ledarskapsutbildningen för äldreomsorgen avslutning. Utbildningen som grundar sig på ett regeri...

Vilhelminabaserade skogsstudien ger viktig kunskap

2014-11-21
Erfarenheter från det tioåriga forskningsprojektet Vilhelmina Model Forest kan användas för att stödja en hållbar landskapsutveckling och bli en del i...

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2014-10-20

Utskriftsversion