Till umu.se

Välkommen!

Samhällsvetenskaplig kunskap är nödvändig för att hantera och lösa vår tids största globala problem, exempelvis frågor om miljö, hälsa, fattigdom, tillväxt och demokrati.

Fakulteten bedriver forskning och utbildning där samhället på olika sätt står i fokus. Våra forskare är internationellt framstående inom en mängd forskningsfält, exempelvis välfärdsforskning, tillämpad IT, genusfrågor, hållbar utveckling och utvecklingspsykologi. Våra utbildningar bygger på en gedigen vetenskaplig grund, och vi lägger stor vikt vid att våra utbildningsprogram både ger dig teoretiskt grundade kunskaper, och hjälp att omsätta dem till praktiska kunskaper inom det yrkesområde du valt.

Utbildning Forskning Samverkan

Nyheter från fakulteten

Riksbanksmiljoner lyfter forskning i Umeå

2016-10-21
Forskningen i Umeå får ett rejält tillskott när Riksbankens Jubileumsfond delar ut medel till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. E...

Daniel Nylén prisas för bästa doktorsavhandling i informatik

2016-10-20 (från 2016-10-19)
Daniel Nylén, Umeå universitet, har vunnit pris för Sveriges bästa doktorsavhandling i informatik 2016.

Podd: Samtal med statsvetare om samverkan inom naturresursförvaltning

2016-10-20 (från 2016-10-18)
Den svenska fjällregionen är en arena för upprepade intressekonflikter. Det kan handla om konkurrens mellan jakt och fiske, skogsbruk och gruvnäring e...

Podcast: Storslagen fjällmiljö

2016-10-20
I en postcastserie lyfts ny kunskap och forskning om den storslagna fjällmiljön. I varje avsnitt möter programledaren Tomas Hagström en forskare och t...

DN: Landet avfolkas men storstäder lockar inte

2016-10-20
Sex av tio personer som gick ut grundskolan år 2000 i glesbygdskommunerna har lämnat orten. Men många bosätter sig i samma län, visar DN:s granskning....

Fler nyheter


Sidansvarig: Eva Stoianov
2015-03-13

Utskriftsversion