Pressmeddelanden från Umeå universitet

Pedagogikutbildning håller hög kvalitet

[2018-06-26] Utbildning inom pedagogik som leder till licentiat- och doktorsexamen vid Umeå universitet håller hög kvalitet. Den bedömningen gör Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en utvärdering.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har genomfört en nationell utvärdering av utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå inom pedagogik. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i högskolelagen och högskoleförordningen. Uppdraget ligger inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning.

Bedömargruppen har granskat nedanstående aspektområden och perspektiv.

Aspektområden:

  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Perspektiv:

  • Doktoranders perspektiv
  • Arbetslivets perspektiv

Utifrån dessa aspekter och perspektiv bedöms alltså pedagogikutbildning vid Umeå universitet som leder till licentiat- och doktorsexamen hålla hög kvalitet

För mer information, kontakta gärna:
Simon Wolming, universitetslektor, prefekt vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
Telefon: 076-824 74 78
E-post: simon.wolming@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.samfak.umu.se/nyhet//.cid292688


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar