Philip Fowler - statistik

Date: 2017-10-10
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Location: Humanisthuset
The event is for: students - anyone - employees

Philip Fowler, handelshögskolan försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Metoder för att förbättra jämförbarheten mellan två grupper i observationsstudier (Engelsk titel: Methods for improving covariate balance in observational studies)

Fakultetsopponent: Prof. Martin Huber, Department of Economics, University of Fribourg

Disputationen hålls på engelska


Organizer: handelshögskolan - statistik
Contact person: Philip Fowler
Event type: Dissertation
Add to your Calendar


Page Editor: Eva Stoianov

Print page