GenusJubel

Date: 2017-11-17
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Location: Humanisthuset, Hörsal E
The event is for: students - anyone - employees

Under 2017 och 2018 firas genusforskningens långa tradition vid Umeå universitet under parollen Genusjubel. En av jubilarerna är Genusforskarskolan som fyller 15 år. Välkommen att lyssna på vad vi har gjort, vår aktuella verksamhet och vilka samarbetsmöjligheter som finns!

Program
10.00 – 10.15 Annelie Bränström Öhman, studierektor för Genusforskarskolan,hälsar välkommen
10.15 – 11.15 Kvinnovetandets framväxt – tid och rum, dialog mellan Lena Eskilsson och Bodil Formark
11.15 – 12.00 Att baka en katedral – Genusforskarskolans pedagogiska modell, Annelie Bränström Öhman, studierektor och Ann-Louise Silfver, tidigare studierektor


Organizer: UCGS
Contact person: Veronika Lodwika
Phone: 090-7865522
Läs mer här
Event type: Other
Add to your Calendar


Page Editor: Eva Stoianov

Print page