EndNote - referenshantering

Date: 2018-01-12
Time: 8:30 AM - 12:00 PM
Location: Medicinska biblioteket, NUS byggnad 6M, Bibliotekets undervisningslokal
The event is for: anyone - employees

Innehåll
• Importera och exportera referenser i EndNote
• Att bygga upp och använda sitt eget bibliotek
• Sambandet mellan Microsoft Word och EndNote
• Att göra en referenslista
• Olika tidskriftsstilar
• Sökning i databaser via systemet
 


Organizer: Medicinska biblioteket
Contact person: Helene Rova
Phone: 786 96 98
Mer information och anmälan
Fee: 557 kr
Event type: Course/education
Add to your Calendar


Page Editor: Eva Stoianov

Print page