Björn Eriksson: ”Social and spatial patterns of adult mortality in early 20th century Sweden”.

Date: 2018-01-18
Time: 1:00 PM - 2:00 PM
Location: Norra beteendevetarhuset, Stora seminarierummet, Fatmomakke, plan 4
The event is for: students - anyone - employees

Välkommen till CEDAR:s första seminarium 2018. Vi gästas av Björn Eriksson, forskare vid ekonomisk-historiska institutionen i Lund. Han kommer att presentera en studie gjord tillsammans med Martin Dribe (vid samma institution) med titeln: ”Social and spatial patterns of adult mortality in early 20th century Sweden”.

Varmt välkommen!


Organizer: CEDAR
Contact person: Sören Edvinsson
CEDAR:s webbsida
Event type: Seminar
Add to your Calendar


Page Editor: Eva Stoianov

Print page