Magdalena Bergström - socialt arbete

Date: 2018-03-23
Time: 8:15 AM - 10:00 AM
Location: Samhällsvetarhuset, S205 H
The event is for: students - anyone - employees

Magdalena Bergström, institutionen för socialt arbete försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv. (Engelsk titel: Ageing with long-term alcohol problems How middle-aged and elderly women and men make sense of their drinking, themselves and their lives.

Fakultetsopponent: Professor Philip Lalander, socialt arbete, Malmö universitet


Organizer: institutionen för socialt arbete
Contact person: Magdalena Bergström
Phone: 090-786 93 11
Event type: Dissertation
Add to your Calendar


Page Editor: Eva Stoianov

Print page