Elisabeth Åström - psykologi

Date: 2018-04-27
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Location: Norra beteendevetarhuset, Nbvh 1031
The event is for: students - anyone - employees

Elisabeth Åström, institutionen för psykologi försvarar sin avhandling med den svenska titeln: Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa (Engelsk titel: Being in balance or stuck in time: Exploring facets of time processing in relation to mental health)

 

Fakultetsopponent: Marc Wittmann, Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health, Freiburg, Germany


Organizer: institutionen för psykologi
Contact person: Elisabeth Åström
Phone: 090-786 90 38
Event type: Dissertation
Add to your Calendar


Page Editor: Eva Stoianov

Print page