My choice from Umeås calender F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/rss/rss-page/ De kommande 10 eventen Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Erik Wennerström, generaldirektör (Brå) http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20030 Seminarium med Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Wed, 17 Oct 2018 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20030 2018-10-17T13:00:00Z Informationsträff för doktorander http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20138 Ester Roos Engstrand och Thomas Pettersson informerar om samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandkurser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-19 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Fri, 19 Oct 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20138 2018-10-19T10:00:00Z Systematisk uppföljning av insatser i kommunal missbruksvård http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20269 Kerstin Armelius och Bengt-Åke Armelius <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 14:15</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Fri, 19 Oct 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20269 2018-10-19T11:15:00Z Postkolonial och dekolonial forskningsetik http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19945 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Higher seminar (incl lic) true Tue, 30 Oct 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19945 2018-10-30T12:15:00Z Temadag och workshop http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20242 Temadag med föreläsningar och workshop på temat #Nödvärn <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-01 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Thu, 01 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20242 2018-11-01T12:00:00Z Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20154 Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-05 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-05 12:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 05 Nov 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20154 2018-11-05T09:00:00Z Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20155 Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 07 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20155 2018-11-07T12:00:00Z Vetenskapslunch: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati? http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19855 Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Thu, 08 Nov 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19855 2018-11-08T11:15:00Z Considering Emma Goldman: Feminist Political Ambivalence and the Imaginative Archive http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19946 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Higher seminar (incl lic) true Thu, 08 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19946 2018-11-08T12:15:00Z Course about setting grades in the new Ladok system - for teachers http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20156 This is a course for teachers who want to learn how to set/report grades in the new Ladok. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 11:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Fri, 09 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20156 2018-11-09T08:00:00Z Virginia Rosales Orquera - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19839 Samspelet mellan roller och rutiner: Situering, mönsterbildning, och ageranden på akutmottagningen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 09 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19839 2018-11-09T12:15:00Z Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20159 Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 12 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20159 2018-11-12T12:00:00Z Balans i livet - Hur får du livet som elitidrottare och student att gå i hop?! http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20238 För många idrottare innebär kombinationen av studier och elitidrottssatsning en tid av stora förändringar i sitt liv. Det kan kännas osäkert hur man ska hinna med både de ökade kraven på studier och på idrotten. Via workshopen får du praktiska tips och råd! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-13 18:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-13 20:00</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Tue, 13 Nov 2018 17:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20238 2018-11-13T17:00:00Z Utbildning i resultatrapportering i nya Ladok - för lärare http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20165 Det här är ett utbildningspass för lärare som vill lära sig resultatrapportera i nya Ladok. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 14 Nov 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20165 2018-11-14T12:00:00Z Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20261 Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och det firar vi med en jubileumsvecka den 16-23 november. Välkommen att fira med oss! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-16 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-23 23:00</endDateTime></metadata>]]> Other true Fri, 16 Nov 2018 07:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20261 2018-11-16T07:00:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-21 16:30</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Tue, 20 Nov 2018 07:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19111 2018-11-20T07:00:00Z AIMday Demokrati http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19597 Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Nov 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19597 2018-11-20T07:45:00Z Vad har genus- och sexualitetsperspektiv med kulturarv att göra? http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20296 Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning, Unstraight Research, Genus i museer/GIM och Nationella sekretariatet för genusforskning besöker UCGS för att presentera sina utgångspunkter och diskutera samarbetsmöjligheter mellan genusforskare och kulturarvsprofessionella. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Tue, 20 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20296 2018-11-20T12:15:00Z Lunch-till-lunch-symposium: Skola och högskola i samverkan http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20271 Syftet med symposiet är att få till stånd ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan juniora och seniora forskare från olika ämnesdiscipliner vid Umeå universitet. Därtill syftar symposiet till en diskussion om kvalitetsfrågor när det gäller praktiknära forskning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-22 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-11-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Thu, 22 Nov 2018 10:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20271 2018-11-22T10:30:00Z Emelie Hane-Weijman - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20304 Vägen tillbaka till arbete. Geografier av sysselsättning i turbulenta tider <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 23 Nov 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20304 2018-11-23T09:00:00Z Anna Lind Pantzare - beteendevetenskapliga mätningar http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19537 Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 30 Nov 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19537 2018-11-30T09:00:00Z Perspektiv på äldreomsorgens hemtjänst: att ge och ta emot omsorg nattetid http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19947 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Higher seminar (incl lic) true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19947 2018-12-11T12:15:00Z NOOS-seminariet 2019 http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20313 Statsvetenskapliga institutionen anordnar den 9e konferensen inom det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-04 11:30</startDateTime><endDateTime>2019-02-05 13:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Mon, 04 Feb 2019 10:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20313 2019-02-04T10:30:00Z Gunnel Lindberg, ordförande Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20302 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2019-02-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2019-02-27 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Wed, 27 Feb 2019 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=20302 2019-02-27T12:00:00Z