My choice from Umeås calender F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/rss/rss-page/ De kommande 10 eventen Inger Ekman - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=17495 Självskadande handlingar. Ungdomars berättelser. Kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=17495 2018-04-20T08:00:00Z Vad #metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19112 Välkommen till en lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson. Här får du veta vad du kan tänka på som enskild person, vad vi inom universitetet kan göra och hur vi kan arbeta för att förebygga våld, sexuellt våld och trakasserier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-23 12:10</startDateTime><endDateTime>2018-04-23 12:50</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Mon, 23 Apr 2018 10:10:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19112 2018-04-23T10:10:00Z Det börjar med mig #metoo – En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson om hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och kränkningar i vardagen http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19113 Välkommen till en hel eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson, som pratar om hur vi kan förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar i vår vardag, bland studenter och medarbetare. Du får också veta vilka förväntningarna är på män, vilka kopplingar som finns mellan normer och sexualbrott, och hur förändring kan skapas. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-23 12:10</startDateTime><endDateTime>2018-04-23 15:45</endDateTime></metadata>]]> Seminar true Mon, 23 Apr 2018 10:10:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19113 2018-04-23T10:10:00Z Informationsträff om STINTs Teaching Sabbatical http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19118 STINTs program Teaching Sabbatical ger forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen. Den 23 april anordnas en informationsträff om vilka möjligheter programmet erbjuder. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-23 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-23 16:30</endDateTime></metadata>]]> Other true Mon, 23 Apr 2018 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19118 2018-04-23T13:00:00Z EndNote - reference management http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18141 Basic introduction to the reference management system EndNote X8. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18141 2018-04-26T06:30:00Z Elisabeth Åström - psykologi http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18998 Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 27 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18998 2018-04-27T08:00:00Z Idrottslunch: Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19046 Johan Lindholm, professor vid Juridiska institutionen, föreläser med rubriken "Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 12:15</endDateTime></metadata>]]> Lecture true Wed, 09 May 2018 09:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19046 2018-05-09T09:30:00Z Liv Zetterberg - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18843 Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18843 2018-05-18T08:00:00Z Traian C. Leu - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19073 Turism bland samer: en undersökning av dess omfattning och roll i svensk glesbygd <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19073 2018-05-18T11:00:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z Marcus Blom Nilsson - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19096 Opioidberoende - En studie om beroendevården och det sociala sammanhangets betydelse <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-08 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 08 Jun 2018 10:34:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19096 2018-06-08T10:34:00Z Nicha Lapanan - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19169 Individuella investerare och socialt ansvarsfulla fonder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Fri, 08 Jun 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19169 2018-06-08T11:00:00Z Magnus Larsson - sociologi http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19218 Nationella miljöutvärderingssystem - vägledning mot hållbarhet? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-11 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-06-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Dissertation true Mon, 11 Jun 2018 08:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19218 2018-06-11T08:15:00Z The Fifth International Conference on Climate, Tourism and Recreation http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19204 Scholars and experts from around the world are invited to explore recent developments in tourism climatology at the Fifth International Conference on Climate, Tourism and Recreation - CCTR 2018 - during the extended daylight of the Swedish Midsummer times. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-25 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Conference true Mon, 25 Jun 2018 10:34:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19204 2018-06-25T10:34:00Z Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19107 Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 24 Sep 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19107 2018-09-24T06:00:00Z Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Course/education true Wed, 17 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=19111 2018-10-17T06:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Conference true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/english/about-the-faculty/calendar/display/?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z