Till umu.se

Samhällsvetenskapliga forskningsprojekt

På den här sidan visas alla projekt vid den samhällsvetenskapliga fakulteten som är inlagda i den centrala forskningsdatabasen.

Klicka på kolumnrubrikerna för att ändra sorteringsordning.

Fakultetens forskningsprojekt i databasen

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Johansson, Stina

Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck

2018-01-16

Lidström, Anders

Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner

2018-01-11

Lidström, Anders

Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014

2018-01-11

Lidström, Anders

Norrländsk regionstudie

2018-01-11

Lidström, Anders

Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer

2018-01-11

Forsman, Maria

Att företräda barnets rätt och bästa - internationella studier om en juristroll

2017-12-14

Karlsson, Lena

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

2017-11-27

Westin, Kerstin

Människors dagliga resande

2017-11-03

Sandow, Erika

Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena

2017-08-31

Nygren, Lennart

Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.

2017-06-02

Eriksson, Malin

Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn.

2017-04-11

Eriksson, Marie

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

2017-04-10

Forsman, Maria

Särskild företrädare för barn

2017-04-03

Keisu, Britt-Inger

Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

2017-03-10

Keskitalo, Carina

Mistra Arctic Sustainable Development

2017-02-28

Keskitalo, Carina

PLURAL

2017-02-28

Sörensson, Erika

Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer

2017-02-13

Gustafsson, Cecilia

Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige

2017-02-08

Ducoing Ruiz, Cristián

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

2017-02-08

Carson, Doris

Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden

2017-02-06


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion