Till umu.se

Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.

Projektet syftar till att undersöka om familjepolitikens verktyg ger föräldrar en positiv kontroll över stressfaktorer i arbete och familj och hur variation i detta avseende påverkar arbetslivets stratifiering efter kön och klass.

Projektet undersöker hur föräldrars strategier för att förena arbete och familj samspelar med deras faktiska möjligheter att anpassa arbetet efter familjens behov.

En central fråga är om man de facto kan utnytttja lagstadgade rättigheter till anpassning (flexibelt uttag av föräldraledighet, kortad arbetstid, ledighet för vård av barn).

Projektet undersöker även hur föräldrars strategier och arbetets anpassningsbarhet och villkor samvarierar med graden av konflikt mellan arbete och familj (’work-family conflict’), dvs upplevelsen av att arbetet skapar en negativ stress i familjelivet samt ytterligare mått på stress och välbefinnande.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.

Projektstatus

Avslutat

Ämnesområden

Sociologi

Forskningsledare

Ida Öun, Sociologiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion