Till umu.se

Social tillit i olika välfärdsstater över tid

Social tillit handlar om tron på att man kan lita på andra människor. Projektet studerar hur människors förtroende till varandra förändras i olika välfärdsstater samt hur arbetslöshet, skilsmässa, inkomstminskningar och försämrad hälsa påverkar.

Tidigare forskning visar att i länder där det finns hög social tillit är människorna friskare, landet mer demokratiskt och har högre ekonomisk tillväxt än i länder med låg social tillit. Ändå vet man lite om hur och varför socialt förtroende förändras över tiden. Projektet använder sig av uppgifter där samma personer följs över tid. Förutsatt att starka välfärdsstater bättre skyddar sina medborgare från följderna av negativa händelser i livet, testas om arbetslöshet, skilsmässa, inkomstminskningar och försämrad hälsa påverkar den sociala tilliten på olika sätt i olika typer av välfärdsstater.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Tillitens tre världar: Välfärdsstater, livslopp och social tillit i ett longitudinellt perspektiv

Projektperiod

2016-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Sociologi

Forskningsledare

Jan Mewes, Sociologiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion