Till umu.se

Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden

Projektet undersöker genom fallstudier från norra Sverige, Australien, och Alaska hur snabb urban tillväxt i nordliga periferier har påverkat överföring av mänskligt kapital och regionala utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden.

Forskningen utreder mänsklig mobilitet mellan nordliga städer och deras glest befolkade landsbygder, och hur dessa ’mobiliteter’ har bidragit till utvecklingen av mänskligt, ekonomiskt, socialt, och kulturellt kapital i landsbygdsamhällen. Vi jämför erfarenheter av kapitalöverföring mellan Umeå och norra Sverige, Australiens Darwin och Northern Terrotory, och Anchorage och Alaska. Projektet kombinerar kvantitativ analys av befolkningsmobilitetsmönster, analys av regional utvecklingspolicy, och kvalitativa fallstudier från glesbyggdsamhällen i norra Sverige, Australien och Alaska.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Städer i Norr: Urbanisering, mobiliteter och nya utvecklingsmöjligheter i glest befolkade inlandsområden

Projektperiod

2016-09-27 - 2020-12-31

Ämnesområden

Kulturgeografi, Ekonomisk geografi

Forskningsledare

Doris Carson, Institutionen för ekonomisk historia


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion