Till umu.se

Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem

Med utgångspunkt i teorier om sociala dilemman och kollektivt handlande fokuserar projektet på politiska institutioners betydelse för att främja tillit och ömsesidigt samarbete som leder till att människor agerar utifrån sin miljömedvetenhet.

Under de senaste årtiondena har olika miljöproblem uppmärksammats. Många har satt sin tilltro till tekniska lösningar, men då dessa lösningar ofta inte räcker till så menar många att det som återstår är att förändra människors beteende.

Tidigare forskning har visat att människor i de flesta länder i allt högre utsträckning värnar om miljön, men att detta inte alltid omsätts i miljövänliga handlingar. Forskningen har dock inte lyckats presentera en tillfredsställande förklaring till varför miljömedvetna människor inte alltid försöker förbättra miljön, samt varför detta skiljer sig mellan länder.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem

Projektperiod

2015-07-01 - 2018-06-30

Ämnesområden

Sociologi

Forskningsledare

Jonas Edlund, Sociologiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion