Till umu.se

Välfärdsopinion 2017

Projektet avser en replikation av Välfärdsstatsundersökningen som är en serie undersökningar av attityder till välfärdspolitik i Sverige som genomförts 1986, 1992, 1997, 2002 och 2010.

Samhällsmedborgarnas åsikter, föreställningar och normer kring de politiska institutionerna och deras effekter är ett centralt samhällsvetenskapligt forskningsområde som rör sambandet mellan samhällets stratifiering och individers normativt baserade föreställningar kring välfärd, rättvisa och (om)fördelning. Ämnet har också uppenbar samhällsrelevans eftersom medborgarna ytterst sett är såväl välfärdspolitikens mottagare som dess finansiärer, vilket medför att deras åsikter om välfärdspolitikens omfattning, organisering och finansiering är av stor politisk vikt.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Välfärdsopinion 2017

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Sociologi

Forskningsledare

Ingemar Johansson Sevä, Sociologiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion