Till umu.se

Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn.

Trots att folkhälsan i Sverige är god ökar den sociala ojämlikheten i hälsa. Syftet med projektet är studera boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa, och undersöka vad som utgör en hälsofrämjande boendemiljö ur barns perspektiv.

Ojämlikhet i barns hälsa kan till stor del förklaras av sociala bestämningsfaktorer, dvs. livsvillkor och uppväxtmiljöer. Dessa faktorer är påverkbara och därför kan ojämlikhet i barns hälsa minskas med rätt sorts insatser. I detta projekt kommer vi att använda oss av data från flera omfattande register om barns hälsa, samt intervjuer där barn får berätta vad boendemiljön betyder för dem. Barnen kommer även att få fotografera platser som har särskild betydelse för hur de mår. Vårt mål med projektet är att komma fram med rekommendationer för vad som behövs för att planera och designa jämlika och hälsofrämjande boendemiljöer för barn.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Boendemiljöns betydelse för ojämlikhet i barns hälsa: en explorativ studie som kombinerar statistiska flernivåanalyser och kvalitativa studier med barn.

Projektperiod

2016-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Socialt arbete, Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Malin Eriksson, Institutionen för socialt arbete


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion