Till umu.se

Varianter av fred

Vilken sorts fred uppnås efter olika fredsprocesser? Hur kan vi förklara uppkomst av olika varianter av fred? Detta är frågor som ett nytt åttaårigt forskningsprogram finansierat av Riksbankens Jubileumsfond undersöker.

Fredsprocesser har oftast studerats i kortare perspektiv, vanligtvis i ”lessons-learned” utvärderingar 5 år efter konfliktens slut, med utgångspunkt i forskning om konflikter. Forskningsprogrammet Varianter av fred tar i stället sin utgångspunkt i förståelsen av fred, dess variationer gällande kvalité och karaktär, och betraktar freden som en dynamisk samhällsförändrande process. Det syftar till att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av fredsprocesser som påbörjades under 1990-talet. I tio sub-projekt, undersöks och förklaras fredsprocessernas variation, interna dynamik och slutligen resultat sett över en längre tidsperiod.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Varianter av fred

Projektperiod

2017-01-01 - 2024-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap, Freds- och konfliktforskning, Empirisk konfliktforskning

Forskningsledare

Anna Jarstad, Statsvetenskapliga institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion