Till umu.se

Varianter av fred

Projekttitel

Varianter av fred

Projektperiod

2017-01-01 - 2024-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap, Freds- och konfliktforskning, Empirisk konfliktforskning

Forskningsledare

Anna Jarstad, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsprogrammet Varianter av fred syftar till att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av fredsprocesser i konflikter som avslutades under 1990-talet. Den centrala frågan är: Varför leder vissa fredsprocesser till robust fred medan andra fredsprocesser leder till skör fred? Fredsprocesser har oftast studerats i kortare perspektiv, vanligtvis i ”lessons-learned” utvärderingar 5 år efter konfliktens slut, med utgångspunkt i forskning om konflikter. Det föreslagna forskningsprogrammet är ett ambitiöst initiativ som tar sin utgångspunkt i förståelsen av fred, dess variationer gällande kvalité och karaktär, och betraktar freden som en dynamisk samhällsförändrande process. Programmet Varianter av fred vill nu, 25–30 år efter att 1990-talets fredsprocesser påbörjades, undersöka framgångsrika, delvis framgångsrika och misslyckade processer i ett komparativt perspektiv, för att nå en djupare teoretisk och generaliserbar kunskap om vad fred är och hur den kan nås. Denna kunskap ska uppnås genom studier av fem huvudsakliga förklaringsfaktorer: 1) civilsamhällets agerande, kapacitet och resiliens, 2) avtalens undertecknare, deras intressen och strategier, 3) avtalens mål och innehåll 4) samhällets institutioner och dess resiliens, samt 5) internationell inblandning. Dessa faktorer kommer att studeras i tio sub-projekt, med ambitionen att fånga och förklara fredsprocessernas variation, interna dynamik och slutligen resultat, sett över en längre tidsperiod.

Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Patrik Johansson
Malin Åkebo
Dzenan Sahovic
Elisabeth Olivius
Malin Wimelius
Abrak Saati
Veronica Strandh
Niklas Eklund
Philippa Barnes
Johanna Söderström
Anna Jarstad

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion