Till umu.se

Sociala nätverkens ekonomiska geografi

Nätverk, vilka vi alla är en del av, har tillskrivits ökad betydelse i en rad vetenskapliga fält, både inom samhällsvetenskaperna såväl som inom naturvetenskaperna. Projektet kommer utveckla nya metoder att definiera dessa i ekonomin

Syftet med projektet är analysera hur komplexa sociala nätverk påverkar ekonomisk utveckling för individer, företag och regioner. Mer specifikt kommer projektet kombinera analyser av storskalig data med mer kontextuella analyser eftersom sociala nätverk och de länkar dessa skapar mellan ekonomiska aktörer inom och mellan regioner kan ha olika betydelse beroende på var i nätverken ekonomiska aktörer är placerade, både socialt men också rumsligt.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

De sociala nätverkens ekonomiska geografi

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Kulturgeografi, Ekonomisk geografi

Forskningsledare

Rikard Eriksson, Kulturgeografiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion