Till umu.se

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

Projektet är ett samarbetsnätverk av forskare i Europa och Latinamerika. Dessa forskare kommer att utveckla ett treårigt projekt med syfte att konsolidera ett högkvalitativt nätverk i naturresurser studier inom ramen för hållbar utveckling.

Syftet med projektet är att identifiera och jämföra naturresurserpolitiken i en grupp av Latinamerikanska länder som är rika på liknande mineralresurser och har en historia av liknande konflikter med utvecklingen som de Nordiska länderna. Projektet adresserar huvudsakligen den historiska utvecklingen av ländernas naturresurserspolitik och söker att identifiera lärdomar och framgångsexempel med relevans för dagens politik i låg- och medelinkomstländer med betydande tillgångar av naturresurser. Projektdeltagarna kommer att åstadkomma en analys av flera indikatorer relaterade till naturresurser och hållbar utveckling i ett långt tidsperspektiv.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Ekonomisk historia, Ekonomi

Forskningsledare

Cristián Ducoing Ruiz, Institutionen för ekonomisk historia


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion