Till umu.se

Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige

Projektet undersöker genom kvalitativa och kvantitativa studier äldre migranters skiftande levnadsvillkor, livsstrategier och erfarenheter av att åldras i Sverige, för att öka kunskapen om social exkludering i relation till migrationserfarenheter.

Migration och åldrande innebär stora förändringar i människors liv. Då migrationserfarenheter ofta innebär en stress på individen kan äldre migranter potentiellt erfara större grad av kumulativa nackdelar och social exkludering på ålderns kant.

Projektets huvudsakliga frågeställningar är därför:

• Hur ser mönstren gällande social exkludering ut för gruppen
äldre migranter?
• Varierar de över tid och mellan olika grupper?
• Vilka strategier använder äldre migranter för att motverka
social exkludering?
• Hur erfar och artikulerar äldre migranter sin livssituation
och åldrande?

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Social exkludering eller framgångsrikt åldrande? Levnadsförhållanden och livsstrategier bland äldre invandrare i Sverige

Projektperiod

2016-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Kulturgeografi

Forskningsledare

Cecilia Gustafsson, Kulturgeografiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion