Till umu.se

Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer

Projektet studerar säsongsmigration inom den svenska skogsbärbranschen mot bakgrund av arbetsmarknadens avreglering och 2008 års lag om arbetskraftsinvandring.

Inledningsvis kartläggs skogsbärbranschens globala produktionskedja. För det andra görs kvalitativa intervjuer med olika aktörer inom skogsbärbranschen för att förstå uppkomsten av migrationen mellan Sverige och bärplockarnas sändarland (främst Thailand) och förändringar över tid. Vidare görs livshistorieintervjuer med bärplockare i Västerbotten för att förstå migrationens innebörder och konsekvenser på individnivå och på olika platser i sändarlandet och i Sverige. Dessutom görs en kritisk diskursanalys av nyhetsmedia för att analysera hur bärplockarna skildras i medierna.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Transnationell migration inom skogsbärbranschen, arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer

Projektperiod

2012-01-01 - 2016-12-31

Ämnesområden

Kulturgeografi

Forskningsledare

Erika Sörensson, Institutionen för ekonomisk historia


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion