Till umu.se

Att flytta från storstaden – barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena

Allt fler barnfamiljer flyttar från storstäder med förväntningar om en mer socialt hållbar vardag. Projektet studerar dessa familjers migrationsstrategier i relation till vardagslivets organisation och geografiska kontext före och efter flytten.

Att flytta från storstaden innebär att familjens vardagsliv, med boende, arbete och pendling, ska omorganiseras. Projektet kommer att med hjälp av registerdata analysera hur dessa varierande aspekter i familjers vardagsliv underlättar eller begränsar familjers förutsättningar att flytta från en storstadsmiljö och hur flytten påverkar det faktiska organiserandet av vardagslivet i olika geografiska kontexter samt undersöka möjliga effekter på (o)jämställdhet i familjers organisation av vardagen. Utgångspunkten är att se flytten från storstaden som en strategi för att förbättra familjens vardagsliv till att bli mer socialt hållbart.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Att flytta från storstaden. Barnfamiljers migrationsstrategier för en socialt hållbar vardag utanför storstadsområdena.

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Kulturgeografi

Forskningsledare

Erika Sandow, Cedar


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion