Till umu.se

PLURAL

PLURAL är ett samarbete mellan SLU och UMU, som finansieras av Formas som ett starkt forskningsområde. Programmet studerar de nya skogsägarna och deras förändrade roll, främst utifrån fall i Sverige.

PLURAL är ett samarbete mellan SLU och UMU, som finansieras av Formas som ett starkt forskningsområde. Programmet studerar de nya skogsägarna och deras förändrade roll, främst utifrån fall i Sverige.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

PLURAL

Projektperiod

2011-01-01 - 2017-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap, Kulturgeografi, ekonomisk geografi, Landskapsplanering

Forskningsledare

Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion