Till umu.se

Mistra Arctic Sustainable Development

Projekttitel

MISTRA Arctic Sustainable Development

Projektperiod

2015-04-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Historieämnen, Statsvetenskap, Övrig samhällsvetenskap

Forskningsledare

Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen

MISTRA Arctic Sustainable Development är det första svenska samhällsvetenskapliga och humanistiska arktiska forskningsprogrammet. Programmet studerar hur naturresursfrågor i norra Fennoskandien har förändrats över tid.

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion