Till umu.se

Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

Projektet uppmärksammar en djupt inrotad föreställning om kvinnors oförmåga att hantera konflikter i samhället och på arbetsplatser.

När kvinnor dominerar till antal antas de baktala varandra, ha svårt att komma överens och att gemensamt fatta beslut för att sedan verkställa dem på arbetsplatsen. Detta är exempel på myter kring kön och femininitet men därmed inte mindre viktiga för den psykosociala arbetsmiljön, tvärtom, eftersom dessa uppfattningar ofta är omedvetna och därför dolda.

Att vara oense och ha olika åsikter är en normal del av arbetsvardagen. Vi vet att kvinnodominerade yrken i allmänhet präglas av en sämre arbetsmiljö, och att graden av sjukfrånvaro är högre. Detta kan förklaras av skillnader i arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Ämnesområden

Sociologi

Forskningsledare

Britt-Inger Keisu, Sociologiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion