Till umu.se

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

Målet med det här projektet är att undersöka förskrivning och effekt av antitrombotisk behandling efter hjärnblödning i klinisk praxis.

Många patienter med hjärnblödning har en samtidig indikation för antitrombotisk behandling. Här uppstår ett kliniskt dilemma och en svår avvägning mellan risk för ny blödning kontra blodpropp. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer saknas rekommendationer om sekundärpreventiv behandling hos patienter med förmaksflimmer och hjärnblödning och internationella riktlinjer kommer med varierande rekommendationer. Målet med det här projektet är att undersöka förskrivningen av antitrombotisk behandling efter hjärnblödning, och under en långtidsuppföljning jämföra utfallet med/utan antitrombotisk behandling bland patienter med förmaksflimmer.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

Projektperiod

2015-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Kardiologi, Kardiovaskulär medicin, Neurologi

Forskningsledare

Marie Eriksson, Statistiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion