Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

Projekttitel

Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning

Projektperiod

2015-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Kardiologi, Kardiovaskulär medicin, Neurologi

Forskningsledare

Marie Eriksson, Statistiska institutionen

Det är vanligt att patienter med hjärnblödning har en samtidig indikation för antitrombotisk behandling (t.ex. förmaksflimmer). Här uppstår ett kliniskt dilemma och en svår avvägning mellan risk för ny blödning kontra risk för blodpropp.

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer saknas rekommendationer om sekundärpreventiv behandling hos patienter med förmaksflimmer och hjärnblödning och internationella riktlinjer kommer med varierande rekommendationer. Avsaknaden av samsyn kan nog tillskrivas det bristfälliga vetenskapliga underlaget.

Projektet bygger på registerdata från kvalitetsregistret för svensk strokevård, Riksstroke, och Socialstyrelsens hälsodataregister.

Målet med projektet är att undersöka förskrivningen av antitrombotisk behandling efter hjärnblödning i klinisk praxis, och under en långtidsuppföljning jämföra utfallet (överlevnad, blödning respektive propp) med/utan antitrombotisk behandling (trombocythämmare eller antikoagulantia) bland patienter med ICH och förmaksflimmer.

Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Marie Eriksson Docent
Johanna Pennlert

Extern finansiering (1000 SEK)

Huvudman Finansiär 2015
Marie Eriksson Strokeforskningen i Norrland Insamlingsstiftelse 60000

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion