Till umu.se

Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet.

Projektet utvecklar en kalkylmodell som kan användas när kommunala beslutsfattare prioriterar mellan olika insatser för att förebygga sociala problem och ohälsa. I projektet samverkar forskare från socialt arbete och epidemiologi/global hälsa.

I projektet används registerdata för att ge ett bättre underlag till beräkningar av samhällskostnader för olika former av social exkludering. Projektet visar sätt att mäta effekterna av interventioner både för kommuner, individer och samhället i stort. Befintliga cost-savingsmodeller behöver kompletteras med nya kalkylmodeller som omfattar både ett livsloppsperspektiv och ett mått för vunna ”goda år” via en utvidgad samhällsekonomisk analys. Målet är att skapa en generisk modell som kan användas för interventioner där evidensbaserade metoder saknas, samt att skapa specifika modeller riktade mot särskilt utsatta målgrupper.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Utanför till innanför. Bättre kommunalt beslutsstöd: Ny kalkylmodell för interventioner riktade mot social utsatthet

Projektperiod

2016-04-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Familjeforskning, Forskning om offentlig sektor, Folkhälsovetenskap, Hälso- och sjukvård i samhället

Forskningsledare

Lennart Nygren, Institutionen för socialt arbete


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion