Till umu.se

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

Projekttitel

Vad har vädret med dödligheten att göra? Spädbarnsdödlighet i norra Sverige under den demografiska transitionen

Projektperiod

2018-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Sociologi, Demografi, Miljömedicin

Forskningsledare

Lena Karlsson, Sociologiska institutionen


Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Barbara Schumann Docent

Extern finansiering (1000 SEK)

Huvudman Finansiär 2018 2019 2020
Lena Karlsson RJ 1304 1324 1334

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion