Norrländsk regionstudie

I projetet studerades initiativet att etablera regioner i Norra Sverige 2011-12 - bade när det gäller beslutsprocessen och medborgarnas attityder.

Under 2010-2011 fanns långt gångna planer på att ersätta de nordligaste landstingen med nya större regioner. Detta projekt undersökte processen med att få till stånd Region Norrland samt medborgarnas uppfattningar om regionalisering och Norrlands utveckling. Projektet bestod av två etapper, 2008 och 2010, och innefattade bl.a. två enkätundersökningar. Projektet finansierades av de nordligaste landstingen och Umeå universitet och genomförs av en forskargrupp vid Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet.

Mer information finns på projektets hemsida: http://www.pol.umu.se/forskning/forskningsprojekt/region

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Norrländsk regionstudie

Projektperiod

2007-01-01 - 2011-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap

Forskningsledare

Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion