Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner

Hur kan medborgarna utöva demokrati i en stadsregion, dvs. där staden är funktionellt sammanlänkad med omgivande kranskommuner? Vilken typ av politiska institutioner växer fram i dessa för att hantera gemensamma frågor?

Stadsregioner består av en stad med kranskommuner, som är sammanlänkade marknader för arbete och bostäder. I projektet undersöktes konsekvenser av detta för rollen som medborgare och vilken typ av politiska institutioner som växer fram för att hantera stadsregionala frågor. Studierna genomfördes främst i Göteborgsregionen och Umeåregionen, bl.a. med enkäter till medborgare. Projektet har också utgjort grund för internationella jämförelser. I forskargruppen har flera statsvetare, en kulturgeograf och en regionalekonom ingått. Projektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner

Projektperiod

2009-01-01 - 2012-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap, Kulturgeografi, ekonomisk geografi, Nationalekonomi

Forskningsledare

Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion