Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer

Kommuner kan ha olika grad av legitimitet i sina medborgares ögon. I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer utvecklas teori om den lokala politiska legitimitetens särskilda karaktär.

Parallellt med detta har också undersökts hur svenska kommuners legitimitet faktiskt varierar. Detta sker på basis av tidigare undersökningar av medborgarnas egna bedömningar av läget i ca 210 kommuner vilket bygger på totalt ca 200 000 enkätsvar. Särskilt undersöks ifall det finns systematiska skillnader mellan olika typer av kommuner. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Lokalpolitikens legitimitet

Projektperiod

2009-01-01 - 2012-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap

Forskningsledare

Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion