Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer

Projekttitel

Lokalpolitikens legitimitet

Projektperiod

2009-01-01 - 2012-12-31

Ämnesområden

Statsvetenskap

Forskningsledare

Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen

Kommuner kan ha olika grad av legitimitet i sina medborgares ögon. I projektet Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer utvecklas teori om den lokala politiska legitimitetens särskilda karaktär.

Parallellt med detta har också undersökts hur svenska kommuners legitimitet faktiskt varierar. Detta sker på basis av tidigare undersökningar av medborgarnas egna bedömningar av läget i ca 210 kommuner vilket bygger på totalt ca 200 000 enkätsvar. Särskilt undersöks ifall det finns systematiska skillnader mellan olika typer av kommuner. Projektet har finansierats av Vetenskapsrådet.

Projektmedlemmar

Namn Titel Examen Finansiering
Katarina Roos Fil dr

Extern finansiering (1000 SEK)

Huvudman Finansiär 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anders Lidström Vetenskapsrådet

Valda publikationer

  1. Lidström, Anders & Roos, Katarina, 2010. Hur varierar lokalpolitikens legitimitet? I Andersson, S., Bergh, A., Erlingsson, G. och Sjölin, M. (red). Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Stockholm: Norstedts.

  2. Roos, Katarina & Lidström, Anders, 2014. Local policies and local government legitimacy. The Swedish case. Urban Research and Practice, vol 7(2), pp 137-152.

  3. Lidström, Anders; Baldersheim, Harald; Copus, Colin; Hlynsdottir, Eva Marin; Kettunen, Pekka & Klimovsky, Daniel, 2016. Reforming Local Councils and the Role of Councillors: A Comparative Analysis of Fifteen European Countries. In Kuhlmann, Sabine and Bouckaert, Geert (Eds.) 2016. Local Public Sector Reforms in times of Crisis. National Trajectories and International Comparisons. London: Palgrave MacMillan.

  4. Lidsdtröm, Anders & Roos, Katarina, 2016. County councils in a multi-level position. In Bertrana, Xavier; Egner, Björn and Heinelt, Hubert (Eds.), 2016. Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe. Abingdon and New York: Routledge.

Tillbaka till populärbeskrivning


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion