Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?

Projektet handlar övergripande om att undersöka vilken information storskaliga internationella kunskapsmätningar som TIMSS och PISA kan ge och om denna information också kan användas för att för att utveckla den svenska skola.

Resultatet från projektet kommer att bidra till kunskap om hur vi kan använda resultaten från de internationella kunskapsmätningar för att utveckla skolan genom att vi får fördjupad kunskap om hur kunskapsmätningarna fungerar i Sverige och vad vi kan lära oss om faktorer i skolmiljön som är möjliga att påverka och som har ett samband med elevers studieframgång i Sverige i jämförelse med andra länder.

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa
kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?

Projektperiod

2016-01-01 - 2020-12-31

Ämnesområden

Internationell pedagogik

Forskningsledare

Ewa Rolfsman, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion