Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck

Makt och inflytande har en framträdande roll inom svensk äldreomsorg. Genom att analysera frågor om makt och inflytande kommer slutsatser att kunna dras om var makten är belägen i förhållandet mellan politiker, tjänstemän och den enskilde.

En politisk styrning av en verksamhet behöver inte betyda att målen för verksamheten uppfylls. Det kan mycket väl vara så att politiken i praktiken utformas i mötet mellan vårdtagaren och vårdgivaren. Omsorgsmötet kan därmed ses som en yttersta utpost för samhällets demokratiska kontroll. Projektet belyser olika aktörers perspektiv och utgår från äldre som är beroende av omsorg, personal samt beslutsfattare så som högre politiker och tjänstemän. Viktiga frågor som belyses är: Hur ser den politiska styrningen ut? Vad händer när viktiga mål som jämställdhet, rättvis och god omsorg omsätts från politiska direktiv till praktiskt utfört arbete?

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella uttryck.

Projektperiod

2008-01-01 - 2010-12-31

Ämnesområden

Vetenskapsteori, Socialt arbete, Statsvetenskap

Forskningsledare

Stina Johansson, Institutionen för socialt arbete


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion