Till umu.se

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

Projektet studerar hur möjligheterna till ett längre arbetsliv och ett hälsosamt åldrande påverkas av sociala, ekonomiska, fysiska och kognitiva förhållanden.

Att förlänga arbetslivet och att stimulera en hälsosam livsstil har pekats ut som lösningar på de problem som en åldrande befolkningen förväntas att skapa. Samtidigt finns risker att de socioekonomiska och hälsomässiga skillnaderna bland äldre ökar. Våra frågeställningar är därför:
• Hur påverkar ett längre yrkesliv och en aktiv och hälsosam livsstil hälsan i skilda socio-ekonomiska grupper?
• Vilka förutsättningar har personer i olika socioekonomiska att arbeta längre och hur påverkar arbetsmiljö och arbetsuppgifternas innehåll?

Läs projektbeskrivning

Projekttitel

Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande

Projektperiod

2014-01-01 - 2018-12-31

Ämnesområden

Etnologi, Kognitionsforskning, Sociologi, Demografi, Kulturgeografi, Statistik, Folkhälsovetenskap

Forskningsledare

Gunnar Malmberg, Kulturgeografiska institutionen


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion