Om fakulteten

Vid fakulteten arbetar nästan 900 personer som lärare, forskare och teknisk och administrativ personal vid elva institutioner och ett antal centra. Med totalt cirka 10 000 studenter står fakulteten för en stor del av universitetets program- och kursutbud.

Förutom de traditionella ämnesinstitutionerna finns flera tvärvetenskapliga forskningscentra: Umeå Center for Environment and Resource Economics (CERE), Centrum för regionalvetenskap (CERUM), Transportforskningsenheten (TRUM), Umeå Centrum för genusstudier (UCGS) samt Idrottshögskolan (IH).

Fakulteten är också säte för Demografiska databasen och Restauranghögskolan.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

På gång vid fakulteten

Till kalendariet