Välkommen att fira med oss!

Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och det firar vi med en jubileumsvecka den 16-23 november.

Ladda hem programmet för jubileumsveckan

  

Fredag den 16 november: Tårtkalas i Lindellhallen!

Tid: 14:00
Ingen föranmälan krävs.

Lördag den 17 november: Öppet hus: Upp till campus!

Lindellhallen fylls med föreläsningar, prova-på aktiviteter, forskningspresentationer och mycket mer!

Läs detaljerat program här!
Tid: 11:00 - 15:00

19-21 november: Öppna lunchföreläsningar

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla, ingen föranmälan krävs. Lokal för alla föreläsningar: Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Måndagen den 19 november (föreläsningar på engelska):

Stroke Care on Equal terms for Everyone?
Marie Eriksson, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Tid: 12:05 - 12:20

Democratizing digital innovation: How digital Innovation affects us and what we can do about it
Jonny Holmström, Institutionen för informatik
Tid: 12:25 - 12:40
 
Climate Change: The challenge of a lifetime for the individual and Society
Annika Nordlund, Institutionen för psykologi
Tid: 12:45 - 13:00
 
Tisdagen den 20 november: 
Internetbaserad dietistbehandling – möjlighet till jämlik vård och en levande glesbygd.
Petra Rydén, Institutionen för kostvetenskap
Tid: 12:05 - 12:20
 
Regional inkomstutjämning
Magnus Wikström, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Tid: 12:25 - 12:40
 
Kan lokala värdighetsgarantier öka äldres inflytande, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen?
Katarina Andersson, Institutionen för socialt arbete
Tid: 12:45 - 13:00
 
Onsdag den 21 november:
Delaktighet – en fråga om demokrati. Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa
Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete
Tid: 12:05 - 12:20
 
Turism, demokrati och samhällsvetenskapers ansvar
Dieter Müller, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Tid: 12:25 - 12:40
 
Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Tid: 12:45 - 13:00

Torsdag 22 november: Lärardag

Tid: 09:30 - 16:00
Lokal: Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Lärardag för fakultetens personal.
Tema: Demokrati på allvar - men hur då?

Ladda hem program för lärardagen!
12:15 - 13:15:
Öppen lunchföreläsning med studentkårerna SOSUM och Nordpol:
Det röda universitetet - hämnande eller främjande?
Lokal: Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Fredag 23 november

Jubileumsföreläsning
Samhällsvetenskaplig fakultet 50 år: I Demokratins tecken

Lokal: Hörsal A, Samhällsvetarhuset

Ladda hem programmet

13:00-13:30: Välkomna
Magnus Blomgren och Annakarin Nyberg, moderatorer
Ruth Mannelqvist, dekan
Hans Adolfsson, rektor

13:30-14:15: Myten om EU:s demokratiska underskott?
Cecilia Malmström, EU-kommissionär

14:15-14:45: Demokratins utmaningar igår och idag
Anders Lidström, professor

14:45-15:15: Paus med kaffe, kaka, frukt

15:15-15:35: Varför jag studerar juridik och tankar om demokrati
Amanda Musco Eklund, student juristprogrammet

15:35-16:30: Samhällsvetenskap(-liga fakulteten) 50 år

Universitetet i storskogen: ett steg mot en mer egalitär
demokrati?

Lars Göran Karlsson studerande (och) universitetslektor i sociologi vid
Umeå universitet 1966-2012

Mot 2068: Samtal med framtidens samhällsvetare
Hanna Lindström, doktorand, Markus Naarttijärvi, lektor och Annika
Nordlund, docent

16:30-16:45: Är inte demokrati väldigt överskattat? - tankar från en Lycklig Pessimist
Mattias Lundberg, psykolog och docent

På kvällen inbjuds fakultetens personal till buffémiddag på Universum.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Fler aktiviteter under veckan

Under jubileumsveckan arrangeras ytterligare aktiviteter runt om på fakulteten.

AIMday Demokrati

AIMday är en mötesplats där representanter från företag och organisationer på förhand får ställa frågor som de vill diskutera med universitetets forskare. I höst på temat demokrati. Forskarna får i sin tur ta del av frågorna och anmäla vilka de är intresserade av att diskutera, utifrån just sin expertis.

Läs mer om AIMday Demokrati här!

Datum: 20 november
Tid: 08:45 - 15:30

Symposiet: Digitalisering, Demokrati och Deltagande

Arrangeras av DIGSUM (Digital Social Research Unit Umeå)

Programmet består av fyra keynotes (se nedan). I anslutning till varje keynote arrangeras också tematiska workshops.

Digitaliseringens transformerande kraft
Jan Gulliksen, Professor i människa-datorinteraktion vid KTH

Vinner man val med hjälp av Instagram? Politiken och de sociala medierna
Jenny Madestam, Forskare i statsvetenskap vid Södertörns högskola

Social justice in an age of datafication
Lina Dencik, Data Justice Lab, University of Cardiff

Digital transformation i praktiken: Att skapa världens smartaste tandklinik
Anna Maria Stenlund Berggren, TF Tandvårdsdirektör, VLL
Eva Mårell-Olsson, Forskare i tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Detaljerat program

Anmälan
Datum: 21-22 november
Lokal: Vardagsrummet, Humanisthuset

Seminarium: Ansvar och åtgärder för minskad sjukfrånvaro och ökat arbetsdeltagande

Vid seminariet presenteras och diskuteras forskning utifrån ett antal tvärvetenskapliga studier omkring sjukförsäkring, arbetsmiljöansvar samt förutsättningar för samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården.

Ladda hem detaljerat program här!

Datum: 22 november
Tid: 13:15 - 16:00
Lokal: Triple Helix, Samverkanshuset

Anmäl dig till: linda.k.andersson@umu.se
senast den 20 november

Minor Field Studies 50 år!

Vi bjuder på tårta och inspirationsföreläsning för att fira att MFS-programmet fyller 50 år.

Inspirationsföreläsning: Blir världen bättre?
Sara Ekwall, MFS-alumn

Antalet tårtbitar är begränsat till 100 – först till kvarn!

Datum: 23 november
Tid: 10:00
Lokal: S 205, Samhällsvetarhuset

Kontaktinformation

Vid frågor kontakta:

Sara Franke-Wikberg
Kansliet för samhällsvetenskap
E-post: sara.franke-wikberg@umu.se
Tel: 090-786 92 84