Välkommen att fira med oss!

Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och det firar vi med en jubileumsvecka den 16-23 november.

  

Fredag den 16 november: Tårtkalas i Lindellhallen!

Tid: 14:00
Ingen föranmälan krävs.

Lördag den 17 november: Öppet hus: Upp till campus!

Lindellhallen fylls med föreläsningar, prova-på aktiviteter, forskningspresentationer och mycket mer!

Läs detaljerat program här!
Tid: 11:00 - 15:00

19-21 november: Öppna lunchföreläsningar

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla, ingen föranmälan krävs. Lokal för alla föreläsningar: Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Måndagen den 19 november (föreläsningar på engelska):

Stroke Care on Equal terms for Everyone?
Marie Eriksson, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Tid: 12:05 - 12:20

Democratizing digital innovation: How digital Innovation affects us and what we can do about it
Jonny Holmström, Institutionen för informatik
Tid: 12:25 - 12:40
 
Climate Change: The challenge of a lifetime for the individual and Society
Annika Nordlund, Institutionen för psykologi
Tid: 12:45 - 13:00
 
Tisdagen den 20 november: 
Internetbaserad dietistbehandling – möjlighet till jämlik vård och en levande glesbygd.
Petra Rydén, Institutionen för kostvetenskap
Tid: 12:05 - 12:20
 
Regional inkomstutjämning
Magnus Wikström, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Tid: 12:25 - 12:40
 
Kan lokala värdighetsgarantier öka äldres inflytande, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen?
Katarina Andersson, Institutionen för socialt arbete
Tid: 12:45 - 13:00
 
Onsdag den 21 november:
Delaktighet – en fråga om demokrati. Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa
Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete
Tid: 12:05 - 12:20
 
Turism, demokrati och samhällsvetenskapers ansvar
Dieter Müller, Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Tid: 12:25 - 12:40
 
Mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Kim Wickman, Pedagogiska institutionen
Tid: 12:45 - 13:00

Torsdag 22 november: Lärardag

Tid: 09:30 - 16:00
Lokal: Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Lärardag för fakultetens personal.
Tema: Demokrati på allvar - men hur då?

Ladda hem program för lärardagen!
12:15 - 13:15:
Öppen lunchföreläsning med studentkårerna SOSUM och Nordpol:
Det röda universitetet - hämnande eller främjande?
Lokal: Hörsal C, Samhällsvetarhuset

Fredag 23 november

Jubileumsföreläsning
Samhällsvetenskaplig fakultet 50 år: I Demokratins tecken

Lokal: Hörsal A, Samhällsvetarhuset

Ladda hem programmet

13:00-13:30: Välkomna
Magnus Blomgren och Annakarin Nyberg, moderatorer
Ruth Mannelqvist, dekan
Hans Adolfsson, rektor

13:30-14:15: Myten om EU:s demokratiska underskott?
Cecilia Malmström, EU-kommissionär

14:15-14:45: Demokratins utmaningar igår och idag
Anders Lidström, professor

14:45-15:15: Paus med kaffe, kaka, frukt

15:15-15:35: Varför jag studerar juridik och tankar om demokrati
Amanda Musco Eklund, student juristprogrammet

15:35-16:30: Samhällsvetenskap(-liga fakulteten) 50 år

Universitetet i storskogen: ett steg mot en mer egalitär
demokrati?

Lars Göran Karlsson studerande (och) universitetslektor i sociologi vid
Umeå universitet 1966-2012

Mot 2068: Samtal med framtidens samhällsvetare
Hanna Lindström, doktorand, Markus Naarttijärvi, lektor och Annika
Nordlund, docent

16:30-16:45: Är inte demokrati väldigt överskattat? - tankar från en Lycklig Pessimist
Mattias Lundberg, psykolog och docent

På kvällen inbjuds fakultetens personal till buffémiddag på Universum.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Fler aktiviteter under veckan

Under jubileumsveckan arrangeras ytterligare aktiviteter runt om på fakulteten.

Symposiet: Digitalisering, Demokrati och Deltagande

Arrangeras av DIGSUM (Digital Social Research Unit Umeå)

Programmet består av fyra keynotes (se nedan). I anslutning till varje keynote arrangeras också tematiska workshops.

Digitaliseringens transformerande kraft
Jan Gulliksen, Professor i människa-datorinteraktion vid KTH

Vinner man val med hjälp av Instagram? Politiken och de sociala medierna
Jenny Madestam, Forskare i statsvetenskap vid Södertörns högskola

Social justice in an age of datafication
Lina Dencik, Data Justice Lab, University of Cardiff

Digital transformation i praktiken: Att skapa världens smartaste tandklinik
Anna Maria Stenlund Berggren, TF Tandvårdsdirektör, VLL
Eva Mårell-Olsson, Forskare i tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet

Detaljerat program

Anmälan
Datum: 21-22 november
Lokal: Vardagsrummet, Humanisthuset

Minor Field Studies 50 år!

Vi bjuder på tårta och inspirationsföreläsning för att fira att MFS-programmet fyller 50 år.

Inspirationsföreläsning: Blir världen bättre?
Sara Ekwall, MFS-alumn

Antalet tårtbitar är begränsat till 100 – först till kvarn!

Datum: 23 november
Tid: 10:00
Lokal: S 205, Samhällsvetarhuset