Till umu.se

Kalendarium

September 2017

12 september kl 12.15–13.00

Vad är skrivprocessen?

Föreläsning Denna föreläsning går igenom olika steg i skrivprocessen: planering, insamlande av material, skriva utkast, bearbetning, redigering och korrekturläsning.

14 september kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

14 september kl 13.15–15.00

Tatbeeq Raza Ullah

Disputation En teori om upplevd paradoxal spänning i coopetitiva allianser

19 september kl 12.15–13.00

Hur fixar jag syfte och frågeställning?

Föreläsning Föreläsningen tar upp hur du går från en uppsatsidé till syfte och hypotes.

22 september kl 10.00–12.00

Jonathan Wedman - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Validitetsbevis för ett storskaligt urvalsprov för intag till högre studier

22 september kl 10.15–12.00

Fanny Holm - rättsvetenskap

Disputation Rättvisa för offer av massövergrepp

22 september kl 13.00–15.00

Zeinab Rezvani

Disputation Drivers to and Barriers against Sustainable Consumption: Exploring the Role of Anticipated Emotions in the Context of Consumer Adoption of Alternative Fuel Vehicles

26 september kl 12.15–13.00

Värdera källornas vetenskapliga status

Föreläsning Föreläsningen behandlar hur du kan källkritiskt granska material och förklarar också skillnaden i vetenskaplig status mellan olika källor.

27 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Föreläsning Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut, föreläser med föreläsningsrubriken "Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?".

28 september kl 12.15–13.00

Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista?

Föreläsning Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.


Oktober 2017

4 oktober kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

9 oktober kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

10 oktober kl 10.15–15.00

Philip Fowler - statistik

Disputation Metoder för att förbättra jämförbarheten mellan två grupper i observationsstudier

11 oktober kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

12 oktober kl 12.15–13.00

Lär dig citera, parafrasera och sammanfatta

Föreläsning Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citera, sammanfatta och parafrasera och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

17 oktober kl 12.15–13.00

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du hittar den akademiska stilen i din text.

19 oktober kl 12.15–13.00

Redigera din text och hitta den röda tråden

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att redigera din egen text.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

26 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna

Föreläsning Statsvetaren Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, håller en föreläsning under rubriken "Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna".

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.


November 2017

6 november kl 13.00–15.00

Kvinnors rättigheter i Afghanistan

Seminarium Forskningsseminarium med Sari Kouvo, Göteborgs universitet

8 november kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. In English.

9 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?

Föreläsning Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen, föreläser under rubriken "Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?".

10 november kl 09.30–16.30

Juridiska institutionen 40 år

Övrigt Juridiska institutionen 40 år

16 november kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.


December 2017

1 december kl 10.00–12.00

Robert Grahn - socialt arbete

Disputation I behandling - Klienter som återkommer i den svenska missbruksvården.

5 december kl 08.45–16.30

Konferensen Idrott & astma

Konferens Konferensen Idrott & astma vände sig till sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (elit)idrottare med luftrörsbesvär, Idrottslärare, Idrottsfysiologer samt tränare med basala kunskaper om sjukdomslära/astma.

6 december kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp