Till umu.se

Kalendarium

April 2017

24 april kl 10.15–12.00

Yvette Lind - rättsvetenskap

Disputation "Att korsa en gräns" - En komparativ skatterättslig studie av konsekvenserna relaterade till gränsarbete i Öresund- och Meuse-Rhine regionerna.

26 april kl 13.00–15.00

Jan Olsson - pedagogiskt arbete

Disputation Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik

26 april kl 18.00–19.30

Risker med kosttillskott och doping

Föreläsning Lars Lilja, RF:s dopingkommission, föreläser med föreläsningsrubriken "Risker med kosttillskott och doping".

28 april kl 13.00–15.00

Monika Diehl - pedagogik

Disputation "Måste det här vara som en väckelserörelse?" En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat


Maj 2017

4 maj kl 13.00–15.30

Speaking to the crowds: Techniques for presenting your research in 180 seconds

Workshop Being able to succintly and successfully explain your research to others so that they understand is a valuable skill. Being able to do so in under three minutes is most certainly a challenge. This workshop offers you tips and techniques for you to effectively communicate your work.

5 maj kl 08.30–16.30

Idrottshögskolans dag 2017

Konferens Idrottshögskolan välkomnar externa åhörare samt all personal och studenter vid Umeå Universitet med intresse för idrott till Idrottshögskolans forskningskonferens den 5 maj 2017. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att presentera aktuell idrottsforskning.

5 maj kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: Hur ansöker man om forskningsmedel från Wallenbergstiftelserna?

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

9 maj kl 13.15–15.00

Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig forskning vid Umeå universitet

Högre seminarium (inkl lic) Välkomna till UCGS högre seminarium 9 maj 2017 och ett samtal på temat Elefanten i rummet: 30 år av genusvetenskaplig forskning vid Umeå universitet. Inledare: Ann Öhman, Katarina Hamberg, Annelie Bränström Öhman, Helene Brewer, Britta Lundgren och Kerstin Edin.

12 maj kl 10.15–12.00

Malin Brännström - rättsvetenskap

Disputation Skogsbruk och renskötsel på samma mark - En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten.

12 maj kl 13.00–15.00

Daniel Walther - statsvetenskap

Disputation Tills döden skiljer oss åt -- En jämförande studie av regeringsstabilitet i 28 europeiska demokratier

18 maj kl 13.00–15.30

Eating the elephant one bite at a time: Some tips for writing the first article

Workshop Writing an article can feel quite daunting. This workshop helps you make this task more manageable by considering some key questions: Which types of articles can be written our of your thesis? How to find a 'right' journal for publishing? What happens to the article once it is submitted? How to respond to reviewer comments?

30 maj kl 09.30–16.00

DIGSUM-dagen

Konferens DIGSUMs endagskonferens för forskare vid Umeå Universitet, med presentationer av aktuella projekt, och diskussioner och planering av enhetens verksamhet.


Juni 2017

1 juni kl 13.00–15.00

Svåra händelser i livet. Om betydelsen av att se och förstå de utmaningar som elever ställs inför

Seminarium Anneli Nielsen, FD i Pedagogiskt arbete och lektor med undervisning i specialpedagogik, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

2 juni kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: Open Access och Open Science – Vetenskap för alla

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.

2 juni kl 13.15–15.00

Oscar Stålnacke - företagsekonomi

Disputation Individuella investerarers subjektiva förväntningar, informationsanvändning och sociala interaktioner vid finansiellt beslutsfattande

5 juni kl 12.00–14.30

Samhällsvetarsektionens examensceremoni

Övrigt Samhällsvetarsektionen/Umeå studentkår anordnar för fjärde året i rad en ceremoni för studenter som tar examen.

9 juni kl 10.00–12.00

Maria Fjellfeldt - socialt arbete

Disputation Valfrihetssystem som styrstrategi inom svensk socialpsykiatri

12 juni kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: European Research Council – Individuella karriärmedel på alla nivåer

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.


September 2017

22 september kl 10.15–12.00

Fanny Holm - rättsvetenskap

Disputation Rättvisa för offer av massövergrepp


December 2017

5 december kl 08.45–16.30

Konferensen Idrott & astma

Konferens Konferensen Idrott & astma vände sig till sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (elit)idrottare med luftrörsbesvär, Idrottslärare, Idrottsfysiologer samt tränare med basala kunskaper om sjukdomslära/astma.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp