Kalendarium

Oktober 2018

19 oktober kl 13.15–14.15

Systematisk uppföljning av insatser i kommunal missbruksvård

Seminarium Kerstin Armelius och Bengt-Åke Armelius

30 oktober kl 13.15–15.00

Postkolonial och dekolonial forskningsetik

Högre seminarium (inkl lic)


November 2018

1 november kl 13.00–17.00

Temadag och workshop

Seminarium Temadag med föreläsningar och workshop på temat #Nödvärn

8 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati?

Föreläsning Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati?

8 november kl 13.15–15.00

9 november kl 13.15–15.00

Virginia Rosales Orquera - företagsekonomi

Disputation Samspelet mellan roller och rutiner: Situering, mönsterbildning, och ageranden på akutmottagningen

13 november kl 18.00–20.00

Balans i livet - Hur får du livet som elitidrottare och student att gå i hop?!

Föreläsning För många idrottare innebär kombinationen av studier och elitidrottssatsning en tid av stora förändringar i sitt liv. Det kan kännas osäkert hur man ska hinna med både de ökade kraven på studier och på idrotten. Via workshopen får du praktiska tips och råd!

16 november–23 november

Samhällsvetenskapliga fakulteten 50 år

Övrigt Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och det firar vi med en jubileumsvecka den 16-23 november. Välkommen att fira med oss!

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

20 november kl 13.15–15.00

Vad har genus- och sexualitetsperspektiv med kulturarv att göra?

Seminarium Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning, Unstraight Research, Genus i museer/GIM och Nationella sekretariatet för genusforskning besöker UCGS för att presentera sina utgångspunkter och diskutera samarbetsmöjligheter mellan genusforskare och kulturarvsprofessionella.

23 november kl 10.00–12.00

Emelie Hane-Weijman - kulturgeografi

Disputation Vägen tillbaka till arbete. Geografier av sysselsättning i turbulenta tider

30 november kl 10.00–12.00

Anna Lind Pantzare - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik


December 2018

11 december kl 13.15–15.00


Februari 2019

4 februari–5 februari

NOOS-seminariet 2019

Konferens Statsvetenskapliga institutionen anordnar den 9e konferensen inom det nationella Nätverket i Offentlig Organisation och Styrning (NOOS).


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp