Till umu.se

Kalendarium

Mars 2017

27 mars kl 16.00

Panelsamtal: Demokrati, EU, Brexit och populism

Övrigt Demokrati, EU, Brexit och populism. Ett panelsamtal med Åsa Romson, ordförande EU-nämnden, Annika Ström Melin, Dagens Nyheter, Christofer Fjellner, EU-parlamentariker, och Magnus Blomgren, statsvetare, Umeå universitet.

29 mars kl 13.15–15.00

Tema Civilrättens fundament och enhet

Seminarieserie Seminarieserien, temaseminarium: Civilrättens fundament och enhet.

30 mars kl 13.00–15.30

Down the rabbit hole: Strategies for writing the literature review

Workshop Working with the Literature Review may feel like heading into unknown territory. Many students find this section of the text a challenge to contain. This workshop can provide you with strategies to help you with mapping the field in the text and making it a little less dark.

30 mars kl 18.00–19.00

Monica Burman föreläser för kvinnojour i Kiruna

Föreläsning Monica Burman föreläser om: Mäns våld mot kvinnor - vem tar ansvar och hur?


April 2017

5 april kl 13.15–15.00

Görandet av genus inom basket – om unga baskettjejer och manliga tränare

Högre seminarium (inkl lic) Idrottsvetaren Julia Rönnbäck kommer och presenterar sin avhandling "Det är väl typiskt tjejer – om basket kropp och femininitet" som belönades med pris för bästa avhandling vid Malmö högskola 2015/2016

5 april kl 15.15–17.00

Sömn och återhämtning

Föreläsning Under denna föreläsning får du information om sömn och tips på hur du kan skapa förutsättningar för att din sömn och återhämtning ska fungera bra. Du bjuds på frukt och kaffe/te. Max 12 deltagare.

6 april kl 13.00–16.15

7 april kl 10.00–12.00

Magnus Fjellström - pedagogik

Disputation Att bli en byggnadsarbetare. En studie av yrkeslärande i skola och arbetsliv

10 april kl 09.00–16.00

Workshop kring Northpop

Workshop Välkommen att delta i tvärvetenskaplig workshop om forskningsinfrastrukturen Northpop. Vi söker forskare som är intresserade av att jobba i ett nytt, stort projekt med nya, moderna metoder. Förhandsanmäl dig till workshopen senast 7 april!

10 april kl 13.00–15.00

Det är väl typiskt tjejer - om basket, kropp och femininitet

Seminarium Julia Rönnbäck, lektor vid Barn, Unga och Samhälle, Malmö Högskola.

12 april kl 10.15–15.30

En dag om genusforskning vid Umeå universitet

Övrigt Välkomna till en dag om genusforskning vid Umeå universitet! Arrangörer är Sveriges genusforskarförbund i samarbete med Umeå kommun och Umeå centrum för genusstudier

20 april kl 13.00–15.30

Extracting the cream from the milk: Some guidelines for writing an abstract

Workshop An abstract is a condensed version of the full text. It captures all of the important parts of the paper and presents them in a concentrated form. This workshop can help you to extract the information from the full text and craft it into a crisp text.

24 april kl 10.15–12.00

Yvette Lind - rättsvetenskap

Disputation "Att korsa en gräns" - En komparativ skatterättslig studie av konsekvenserna relaterade till gränsarbete i Öresund- och Meuse-Rhine regionerna.

26 april kl 13.00–15.00

Jan Olsson - pedagogiskt arbete

Disputation Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik

28 april kl 13.00–15.00

Monika Diehl - pedagogik

Disputation "Måste det här vara som en väckelserörelse?" En studie om (det som kallas) entreprenöriellt lärande i grundskolan, utifrån Basil Bernsteins begreppsapparat


Maj 2017

4 maj kl 13.00–15.30

Speaking to the crowds: Techniques for presenting your research in 180 seconds

Workshop Being able to succintly and successfully explain your research to others so that they understand is a valuable skill. Being able to do so in under three minutes is most certainly a challenge. This workshop offers you tips and techniques for you to effectively communicate your work.

5 maj kl 08.30–16.30

Idrottshögskolans dag 2017

Konferens Idrottshögskolan välkomnar externa åhörare samt all personal och studenter vid Umeå Universitet med intresse för idrott till Idrottshögskolans forskningskonferens den 5 maj 2017. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att presentera aktuell idrottsforskning.

12 maj kl 10.15–12.00

Malin Brännström - rättsvetenskap

Disputation Skogsbruk och renskötsel på samma mark - En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten.

12 maj kl 13.00–15.00

Daniel Walther - statsvetenskap

Disputation Tills döden skiljer oss åt -- En jämförande studie av regeringsstabilitet i 28 europeiska demokratier

18 maj kl 13.00–15.30

Eating the elephant one bite at a time: Some tips for writing the first article

Workshop Writing an article can feel quite daunting. This workshop helps you make this task more manageable by considering some key questions: Which types of articles can be written our of your thesis? How to find a 'right' journal for publishing? What happens to the article once it is submitted? How to respond to reviewer comments?

30 maj kl 09.30–16.00

DIGSUM-dagen

Konferens DIGSUMs endagskonferens för forskare vid Umeå Universitet, med presentationer av aktuella projekt, och diskussioner och planering av enhetens verksamhet.


Juni 2017

5 juni kl 12.00–14.30

Samhällsvetarsektionens examensceremoni

Övrigt Samhällsvetarsektionen/Umeå studentkår anordnar för fjärde året i rad en ceremoni för studenter som tar examen.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp