Till umu.se

Kalendarium

Maj 2017

29 maj kl 11.30–12.45

Studentliv och alkoholkultur

Seminarium Välkommen till IQ:s lunchseminarium om studentliv och alkoholkultur! Under seminariet kommer IQ att presentera den nya rapporten "Berusningsdrickande i studentlivet" (som omfattar resultaten av en promillestudie bland över 600 studenter från fyra olika städer). Även en paneldebatt genomförs som en del i seminariet.

30 maj kl 09.30–16.00

DIGSUM-dagen

Konferens DIGSUMs endagskonferens för forskare vid Umeå Universitet, med presentationer av aktuella projekt, och diskussioner och planering av enhetens verksamhet.


Juni 2017

1 juni kl 13.00–15.00

Svåra händelser i livet. Om betydelsen av att se och förstå de utmaningar som elever ställs inför

Seminarium Anneli Nielsen, FD i Pedagogiskt arbete och lektor med undervisning i specialpedagogik, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet.

2 juni kl 13.15–15.00

Oscar Stålnacke - företagsekonomi

Disputation Individuella investerarers subjektiva förväntningar, informationsanvändning och sociala interaktioner vid finansiellt beslutsfattande

5 juni kl 12.00–14.30

Samhällsvetarsektionens examensceremoni

Övrigt Samhällsvetarsektionen/Umeå studentkår anordnar för fjärde året i rad en ceremoni för studenter som tar examen.

9 juni kl 10.00–12.00

Maria Fjellfeldt - socialt arbete

Disputation Valfrihetssystem som styrstrategi inom svensk socialpsykiatri

9 juni kl 14.00–16.00

Välkommen till information om utredningen Nationell samling för läraryrket

Övrigt Umeå universitet hälsar medarbetare, avnämare vid kommunerna och andra intressenter varmt välkomna till information från regeringens utredare Björn Åstrand om Skolkommissionens slutbetänkande

12 juni kl 13.00–15.00

Grants Office informerar: European Research Council – Individuella karriärmedel på alla nivåer

Seminarieserie Under våren 2017 bjuder Grants Office in Umeå universitets anställda och andra intresserade till en seminarieserie med fokus på forskningsfinansiering.


September 2017

22 september kl 10.00–12.00

Jonathan Wedman - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Validitetsbevis för ett storskaligt urvalsprov för intag till högre studier

22 september kl 10.15–12.00

Fanny Holm - rättsvetenskap

Disputation Rättvisa för offer av massövergrepp


December 2017

1 december kl 10.00–12.00

Robert Grahn - socialt arbete

Disputation I behandling - Klienter som återkommer i den svenska missbruksvården.

5 december kl 08.45–16.30

Konferensen Idrott & astma

Konferens Konferensen Idrott & astma vände sig till sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med (elit)idrottare med luftrörsbesvär, Idrottslärare, Idrottsfysiologer samt tränare med basala kunskaper om sjukdomslära/astma.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp