Kalendarium

September 2018

19 september kl 13.15–15.00

Angel G. Angelov - statistik

Disputation Metoder för intervallcensurerade data och test av stokastisk dominans

24 september–28 september

Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän

Kurs/utbildning Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson.

26 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: ”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning”

Föreläsning Andreas Hult, institutionen för folkhälsa och medicin samt forskare inom Idrottshögskolans nätverk, föreläser med rubriken "”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning” .

27 september kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Hur kan utvärdering stärka demokratin?

Föreläsning Anders Hanberger, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, föreläser under rubriken: Hur kan utvärdering stärka demokratin?

27 september kl 13.00–16.30

Daniel Ekvall: Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå?

Seminarium Daniel Ekvall berättar om hur han kombinerar forskning, praktisk tillämpning och psykologi i sitt arbete med svensk fotboll. Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? Teoretiska principer varvas med exempel från Svenska landslaget och åren i IFK Norrköping.

28 september kl 10.00–12.00

Hans Ek - socialt arbete

Disputation Psykiatriseringen av skolkaren - BUP och det institutionella om händertagandet av ungdomar som inte går till skolan


Oktober 2018

4 oktober kl 13.00–14.00

Birgitta Olofsson & Jerry Öhlin: ”Growing old in the Kvarken region – Meet two seniors, GERDA and SilverMONICA”.

Seminarium Välkommen till plan 4 och till CEDAR:s seminarium. Denna torsdag kommer Birgitta Olofsson, professor vid institutionen för omvårdnad, och Jerry Öhlin, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, att hålla ett föredrag med titeln: "Att åldras i Kvarkenregionen: Möt två pigga seniorer, GERDA och Silve-rMONICA".

5 oktober kl 13.15–15.00

Ewa Axelsson Lantz

Disputation Naturresurser, sågverksbolag och bönder. Konflikter i Västernorrland 1863-1906

9 oktober kl 10.00–12.00

Seminarium: Megan Tschannen-Moran

Seminarium Centrum för Skolledarutveckling inbjuder till ett seminarium om ledarskap och tillit med professor Megan Tschannen-Moran vid William and Mary School of Education, USA.

10 oktober kl 10.30–12.00

Osäkra övergångar: om att lämna gymnasieskolan utan fullständiga betyg

Seminarium Michael Lindblad och Gudrun Svedberg, lektorer i Pedagogiskt arbete, Umeå universitet.

30 oktober kl 13.15–15.00

Postkolonial och dekolonial forskningsetik

Högre seminarium (inkl lic)


November 2018

8 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati?

Föreläsning Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati?

8 november kl 13.15–15.00

9 november kl 13.15–15.00

Virginia Rosales Orquera - företagsekonomi

Disputation Samspelet mellan roller och rutiner: Situering, mönsterbildning, och ageranden på akutmottagningen

20 november kl 08.45–15.30

AIMday Demokrati

Workshop Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati.

30 november kl 10.00–12.00

Anna Lind Pantzare - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik


December 2018

11 december kl 13.15–15.00


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp