Till umu.se

Kalendarium

September 2017

22 september kl 10.00–12.00

Jonathan Wedman - beteendevetenskapliga mätningar

Disputation Teori och Validitetsbevis för ett Storskaligt Prov för Urval till Högre Studier

22 september kl 10.15–12.00

Fanny Holm - rättsvetenskap

Disputation Rättvisa för offer av massövergrepp: Åtal och gottgörelse i folkrätten

22 september kl 13.00–15.00

Zeinab Rezvani

Disputation Drivers to and Barriers against Sustainable Consumption: Exploring the Role of Anticipated Emotions in the Context of Consumer Adoption of Alternative Fuel Vehicles

26 september kl 12.15–13.00

Värdera källornas trovärdighet och vetenskapliga status

Föreläsning Föreläsningen behandlar hur du kan källkritiskt granska material och förklarar också skillnaden i vetenskaplig status mellan olika källor.

27 september kl 11.30–12.15

Idrottslunch: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Föreläsning Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut, föreläser med föreläsningsrubriken "Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?".

28 september kl 12.15–13.00

Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista?

Föreläsning Föreläsningen tar upp hur databaser och program kan hjälpa dig att samla in och automatiskt formatera dina referenser till en referenslista.

28 september kl 14.00–16.00

Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month

Övrigt Writing tutors are available to answer your writing-related questions.


Oktober 2017

4 oktober kl 10.00–11.00

3D-skrivare på en timme

Kurs/utbildning Kursen ger en teoretisk introduktion till 3D-skrivarteknik och fungerar som ett komplement till den mer praktiska workshop som krävs för att få använda Medicinska bibliotekets 3D-skrivare. Passar även dig som är nyfiken novis inom 3D-teknik.

6 oktober kl 13.00–15.00

Linn Hentschel – pedagogiskt arbete, musik

Disputation Sångsituationer: En fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år

9 oktober kl 08.30–10.00

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online.

10 oktober kl 10.00–12.00

Philip Fowler - statistik

Disputation Metoder för att förbättra jämförbarheten mellan två grupper i observationsstudier

11 oktober kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.

12 oktober kl 12.15–13.00

Lär dig citera, parafrasera och sammanfatta

Föreläsning Föreläsningen redogör för skillnaderna mellan att citera, sammanfatta och parafrasera och visar under vilka omständigheter var och en är användbar.

13 oktober kl 10.15–12.00

Martin Hedlund - kulturgeografi

Disputation Tillväxt och nedgång på Svensk landsbygd - Fördelning av befolkning och arbete 1960-2010

17 oktober kl 12.15–13.00

Hitta den akademiska stilen i ditt skrivande

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du hittar den akademiska stilen i din text.

17 oktober kl 13.00–15.30

Mastering the maze of the text: Tips on critical reading and extracting content

Workshop Reading a text without a plan is like going shopping without a list. You may fill your cart with a lot of stuff you don’t need or you may end up with nothing because you didn’t know what you were looking for. This workshop can help you develop that plan so you better understand what to look for and get the information you need.

19 oktober kl 12.15–13.00

Redigera din text och hitta den röda tråden

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att redigera din egen text.

24 oktober kl 12.15–13.00

Hur finslipar jag texten innan inlämning?

Föreläsning Föreläsningen ger förslag på hur du kan bli bättre på att korrekturläsa din egen text.

26 oktober kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna

Föreläsning Statsvetaren Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, håller en föreläsning under rubriken "Hopp, ilska och uppgivenhet – känslor i samhällsomvandlingens Kiruna".

26 oktober kl 12.15–13.00

Hur lyckas jag med min presentation?

Föreläsning Föreläsningen tar upp några bra saker att tänka på inför en presentation.

27 oktober kl 10.00–12.00

Malin Österlind - pedagogik

Disputation Strävan efter samhällsförbättring - Idrottspolitiska problematiseringar och lösningsstrategier för formandet av den nyttiga idrotten och den idrottande individen

31 oktober–1 november

Kunskapsveckan 2017

Konferens Kunskapsveckan vänder sig till skolans personal.


November 2017

3 november kl 10.15–12.00

Kajsa G. Åberg - kulturgeografi

Disputation "Det där klarar vem som helst" - Nordiska perspektiv på kompetens inom turism

6 november kl 13.00–15.00

7 november kl 13.00–15.30

Down the rabbit hole: Strategies for writing the literature review

Workshop Working with the Literature Review may feel like heading into unknown territory. Many students find this section of the text a challenge to contain. This workshop can provide you with strategies to help you with mapping the field in the text and making it a little less dark.

8 november kl 13.00–14.30

Referenshantering med EndNote Online

Kurs/utbildning Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. In English.

9 november kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?

Föreläsning Niklas Eklund, Statsvetenskapliga institutionen, föreläser under rubriken "Vem eller vad styr utvecklingen i Arktis?".

10 november kl 09.30–16.30

Juridiska institutionen 40 år

Övrigt Juridiska institutionen 40 år

16 november kl 08.30–12.00

Referenshanteringssystemet EndNote

Kurs/utbildning En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8.


Sidansvarig: Eva Stoianov

Utskriftsversion

Kommande händelser - kalendarium

Tidsperiod

Sök evenemang

Urval på evenemangstyp