UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss/ De kommande 30 eventen Symposium om åldrande- och äldreforskning http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17821 På många håll på Umeå universitet bedrivs idag en omfattande och livaktig forskning om åldrande och äldre. I syfte att öka kunskapen om denna forskning och för att skapa ett nätverk av forskare arrangerar CEDAR ett heldagssymposium om åldrande- och äldreforskning. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Tue, 12 Dec 2017 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17821 2017-12-12T08:00:00Z Umeå Arctic Forum 2017 http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17690 To celebrate the fifth anniversary of the Arctic Research Centre at Umeå University (Arcum) inauguration we are proud to present the first Umeå Arctic Forum. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 17:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Tue, 12 Dec 2017 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17690 2017-12-12T09:00:00Z Eating the elephant one bite at a time: Some tips for writing the first article http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=15875 Writing an article can feel quite daunting. This workshop helps you make this task more manageable by considering some key questions: Which types of articles can be written our of your thesis? How to find a 'right' journal for publishing? What happens to the article once it is submitted? How to respond to reviewer comments? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-12 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-12 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 12 Dec 2017 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=15875 2017-12-12T12:00:00Z Åsa Björk - pedagogiskt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17132 Drama, hat och vänskap Om ungdomars interaktioner i sociala medier <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 10:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 15 Dec 2017 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17132 2017-12-15T09:00:00Z Sara Kalucza - sociologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17457 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 15 Dec 2017 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17457 2017-12-15T12:00:00Z Academic Support Walk-in Service - last Thursday each month http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=9189 Writing tutors are available to answer your questions about the writing process. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-21 14:00</startDateTime><endDateTime>2017-12-21 16:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Thu, 21 Dec 2017 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=9189 2017-12-21T13:00:00Z Magnus Bergmark - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17337 Integrerade psykosociala insatser Policy, implementering och praktik i ett komplext verksamhetsfält <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-12 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-12 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 12 Jan 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17337 2018-01-12T09:00:00Z Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17820 Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 24 Jan 2018 10:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17820 2018-01-24T10:30:00Z Idéseminarium http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16803 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 24 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16803 2018-01-24T12:00:00Z Socialt arbete och rätten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16804 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 14 Feb 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16804 2018-02-14T12:00:00Z Kunden och konsumenten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 14 Mar 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 2018-03-14T09:00:00Z Inger Ekman - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 Självskadande handlingar. Perspektiv på ett synligt och osynligt fenomen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 2018-04-20T08:00:00Z