UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//annakarin-nyberg-holl-brumeas-officiella-nyarstal.cid289195 De kommande 30 eventen EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18140 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Tue, 20 Mar 2018 07:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18140 2018-03-20T07:30:00Z Formas- Att beskriva samhällsnytta och kommunikation i din ansökan http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18921 Grants Office bjuder in forskare till en workshop om hur man kan beskriva samhällsnytta och kommunikation i sin ansökan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 14:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Mar 2018 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18921 2018-03-20T13:00:00Z AIMday Framtidens vård och omsorg http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18654 En fråga, en timme, en expertgrupp - det är formatet för AIMday som den här gången handlar om Framtidens vård och omsorg. Anmälan för forskare från alla Umeå universitets forskningsområden öppnar den 30 januari. Varmt välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 14:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Wed, 21 Mar 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18654 2018-03-21T07:45:00Z Magdalena Bergström - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 10:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 07:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 2018-03-23T07:15:00Z Markus Nyström - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18684 Aktivering som behandling vid depression <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 09:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18684 2018-03-23T09:15:00Z Evans Korang Adjei - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 Matchning via släktskap: Betydelsen av familjeband på arbetsplatser för företagens konkurrensförmåga <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 28 Mar 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 2018-03-28T08:00:00Z Kunden och konsumenten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 28 Mar 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 2018-03-28T11:00:00Z 3D-skrivare på en timme http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-11 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-11 11:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 11 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 2018-04-11T08:00:00Z Vetenskapslunch: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 Cecilia Olsson, Institutionen för kostvetenskap, föreläser under rubriken: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 12 Apr 2018 10:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 2018-04-12T10:15:00Z Inger Ekman - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 Självskadande handlingar. Ungdomars berättelser. Kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 2018-04-20T08:00:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 2018-04-26T06:30:00Z Elisabeth Åström - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18998 Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18998 2018-04-27T08:00:00Z Idrottslunch: Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19046 Johan Lindholm, professor vid Juridiska institutionen, föreläser med rubriken "Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 09 May 2018 09:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19046 2018-05-09T09:30:00Z Liv Zetterberg - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 2018-05-18T08:00:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z