UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//digital-innovation-ny-centrumbildning.cid277529 De kommande 30 eventen Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 24 Sep 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 2018-09-24T06:00:00Z Idrottslunch: ”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning” http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19919 Andreas Hult, institutionen för folkhälsa och medicin samt forskare inom Idrottshögskolans nätverk, föreläser med rubriken "”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning” . <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-26 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-26 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 26 Sep 2018 09:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19919 2018-09-26T09:30:00Z Vetenskapslunch: Hur kan utvärdering stärka demokratin? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19854 Anders Hanberger, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, föreläser under rubriken: Hur kan utvärdering stärka demokratin? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 27 Sep 2018 10:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19854 2018-09-27T10:15:00Z Daniel Ekvall: Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19603 Daniel Ekvall berättar om hur han kombinerar forskning, praktisk tillämpning och psykologi i sitt arbete med svensk fotboll. Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? Teoretiska principer varvas med exempel från Svenska landslaget och åren i IFK Norrköping. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Thu, 27 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19603 2018-09-27T11:00:00Z Hans Ek - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19673 Psykiatriseringen av skolkaren - BUP och det institutionella om händertagandet av ungdomar som inte går till skolan <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 28 Sep 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19673 2018-09-28T08:00:00Z Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Birgitta Olofsson & Jerry Öhlin: ”Growing old in the Kvarken region – Meet two seniors, GERDA and SilverMONICA”. http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19930 Välkommen till plan 4 och till CEDAR:s seminarium. Denna torsdag kommer Birgitta Olofsson, professor vid institutionen för omvårdnad, och Jerry Öhlin, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, att hålla ett föredrag med titeln: "Att åldras i Kvarkenregionen: Möt två pigga seniorer, GERDA och Silve-rMONICA". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-04 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Thu, 04 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19930 2018-10-04T11:00:00Z Ewa Axelsson Lantz http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19790 Naturresurser, sågverksbolag och bönder. Konflikter i Västernorrland 1863-1906 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 05 Oct 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19790 2018-10-05T11:15:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Seminarium: Megan Tschannen-Moran http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19948 Centrum för Skolledarutveckling inbjuder till ett seminarium om ledarskap och tillit med professor Megan Tschannen-Moran vid William and Mary School of Education, USA. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Tue, 09 Oct 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19948 2018-10-09T08:00:00Z Osäkra övergångar: om att lämna gymnasieskolan utan fullständiga betyg http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20029 Michael Lindblad och Gudrun Svedberg, lektorer i Pedagogiskt arbete, Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-10 10:30</startDateTime><endDateTime>2018-10-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 10 Oct 2018 08:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20029 2018-10-10T08:30:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 17 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 2018-10-17T06:00:00Z Erik Wennerström, generaldirektör (Brå) http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20030 Seminarium med Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 17 Oct 2018 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20030 2018-10-17T13:00:00Z Postkolonial och dekolonial forskningsetik http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19945 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium (inkl lic) true Tue, 30 Oct 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19945 2018-10-30T12:15:00Z Vetenskapslunch: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19855 Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 08 Nov 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19855 2018-11-08T11:15:00Z Considering Emma Goldman: Feminist Political Ambivalence and the Imaginative Archive http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19946 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium (inkl lic) true Thu, 08 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19946 2018-11-08T12:15:00Z Virginia Rosales Orquera - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19839 Samspelet mellan roller och rutiner: Situering, mönsterbildning, och ageranden på akutmottagningen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 09 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19839 2018-11-09T12:15:00Z AIMday Demokrati http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19597 Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Nov 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19597 2018-11-20T07:45:00Z Anna Lind Pantzare - beteendevetenskapliga mätningar http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19537 Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 30 Nov 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19537 2018-11-30T09:00:00Z Perspektiv på äldreomsorgens hemtjänst: att ge och ta emot omsorg nattetid http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19947 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium (inkl lic) true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19947 2018-12-11T12:15:00Z