UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//kan-hjarngympa-forbattra-minnet-och-oka-mangden-dopamin-hos-parkinsonpatienter.cid289541 De kommande 30 eventen Stefan Anchev - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19261 Information och Finansiella Marknader <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-08-29 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-08-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 29 Aug 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19261 2018-08-29T08:00:00Z Nicha Lapanan - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19169 Individuella investerare och socialt ansvarsfulla fonder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-07 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 07 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19169 2018-09-07T11:00:00Z Angel G. Angelov - statistik http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19538 Metoder för intervallcensurerade data och test av stokastisk dominans <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-19 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-19 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 19 Sep 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19538 2018-09-19T11:15:00Z Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 24 Sep 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 2018-09-24T06:00:00Z Daniel Ekvall: Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19603 Daniel Ekvall berättar om hur han kombinerar forskning, praktisk tillämpning och psykologi i sitt arbete med svensk fotboll. Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? Teoretiska principer varvas med exempel från Svenska landslaget och åren i IFK Norrköping. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Thu, 27 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19603 2018-09-27T11:00:00Z Hans Ek - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19673 Psykiatriseringen av skolkaren - BUP och det institutionella om händertagandet av ungdomar som inte går till skolan <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 28 Sep 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19673 2018-09-28T08:00:00Z Anna Thorsell - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19233 Styrelser i Entreprenöriella Företag <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 28 Sep 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19233 2018-09-28T11:15:00Z Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Ewa Axelsson Lantz http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19790 Naturresurser, sågverksbolag och bönder. Konflikter i Västernorrland 1863-1906 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 05 Oct 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19790 2018-10-05T11:15:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 17 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 2018-10-17T06:00:00Z AIMday Demokrati http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19597 Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Nov 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19597 2018-11-20T07:45:00Z Anna Lind Pantzare - beteendevetenskapliga mätningar http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19537 Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 30 Nov 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19537 2018-11-30T09:00:00Z