UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//kan-hjarngympa-forbattra-minnet-och-oka-mangden-dopamin-hos-parkinsonpatienter.cid289541 De kommande 30 eventen Redigera och finslipa din text http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18180 Att redigera och korrekturläsa din uppsats tar tid. Redigering fokuserar texten som helhet och korrekturläsningen på detaljer. Genom att lägga din tid på att finslipa din text kan du få en bättre uppsats. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 01 Mar 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18180 2018-03-01T11:15:00Z Claire Englund - pedagogik http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18099 Undervisning i en komplex tid: att söka akademisk förändring och utveckling i högre utbildning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-02 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 02 Mar 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18099 2018-03-02T09:00:00Z Olov Nordvall - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18449 Anstaltsplacerade ungdomars kognition - aspekter på executiv förmåga och träning därav <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 09 Mar 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18449 2018-03-09T09:00:00Z Idrottslunch: Vad du behöver veta om kosttillskott och doping! http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18498 Lars Lilja, Riksidrottsförbundets dopingkommission, föreläser med rubriken "Vad du behöver veta om kosttillskott och doping!". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 14 Mar 2018 10:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18498 2018-03-14T10:30:00Z Kunden och konsumenten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 14 Mar 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 2018-03-14T12:00:00Z Referenshantering med EndNote Online http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18145 Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 10:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 15 Mar 2018 07:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18145 2018-03-15T07:30:00Z Vetenskapslunch: Leva och lära demokrati i skolan http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18167 Carina Hjelmér föreläser under rubriken "Leva och lära demokrati i skolan" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Thu, 15 Mar 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18167 2018-03-15T11:15:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18140 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Tue, 20 Mar 2018 07:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18140 2018-03-20T07:30:00Z Formas- Att beskriva samhällsnytta och kommunikation i din ansökan http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18921 Grants Office bjuder in forskare till en workshop om hur man kan beskriva samhällsnytta och kommunikation i sin ansökan. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 14:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 15:00</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Mar 2018 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18921 2018-03-20T13:00:00Z AIMday Framtidens vård och omsorg http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18654 En fråga, en timme, en expertgrupp - det är formatet för AIMday som den här gången handlar om Framtidens vård och omsorg. Anmälan för forskare från alla Umeå universitets forskningsområden öppnar den 30 januari. Varmt välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 14:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Wed, 21 Mar 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18654 2018-03-21T07:45:00Z Magdalena Bergström - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 10:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 07:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 2018-03-23T07:15:00Z Markus Nyström - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18684 Aktivering som behandling vid depression <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 09:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18684 2018-03-23T09:15:00Z Evans Korang Adjei - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 Matchning via släktskap: Betydelsen av familjeband på arbetsplatser för företagens konkurrensförmåga <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 28 Mar 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 2018-03-28T08:00:00Z 3D-skrivare på en timme http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-11 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-11 11:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 11 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 2018-04-11T08:00:00Z Vetenskapslunch: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 Cecilia Olsson, Institutionen för kostvetenskap, föreläser under rubriken: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 12 Apr 2018 10:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 2018-04-12T10:15:00Z Inger Ekman - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 Självskadande handlingar. Perspektiv på ett synligt och osynligt fenomen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 2018-04-20T08:00:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 2018-04-26T06:30:00Z Liv Zetterberg - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 2018-05-18T08:00:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z