UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//svart-i-praktiken-omsatta-effektivt-brstod--till-manniskor-med-psykiska-problem.cid289194 De kommande 30 eventen EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 2018-04-26T06:30:00Z Elisabeth Åström - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18998 Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18998 2018-04-27T08:00:00Z Idrottslunch: Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19046 Johan Lindholm, professor vid Juridiska institutionen, föreläser med rubriken "Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 09 May 2018 09:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19046 2018-05-09T09:30:00Z Liv Zetterberg - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 2018-05-18T08:00:00Z Traian C. Leu - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19073 Turism bland samer: en undersökning av dess omfattning och roll i svensk glesbygd <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19073 2018-05-18T11:00:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z Marcus Blom Nilsson - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19096 Opioidberoende - En studie om beroendevården och det sociala sammanhangets betydelse <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-08 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 08 Jun 2018 10:34:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19096 2018-06-08T10:34:00Z Nicha Lapanan - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19169 Individuella investerare och socialt ansvarsfulla fonder <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-08 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-06-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 08 Jun 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19169 2018-06-08T11:00:00Z Magnus Larsson - sociologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19218 Nationella miljöutvärderingssystem - vägledning mot hållbarhet? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-11 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-06-11 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Mon, 11 Jun 2018 08:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19218 2018-06-11T08:15:00Z The Fifth International Conference on Climate, Tourism and Recreation http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19204 Scholars and experts from around the world are invited to explore recent developments in tourism climatology at the Fifth International Conference on Climate, Tourism and Recreation - CCTR 2018 - during the extended daylight of the Swedish Midsummer times. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-25 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-27 23:59</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Mon, 25 Jun 2018 10:34:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19204 2018-06-25T10:34:00Z Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 24 Sep 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 2018-09-24T06:00:00Z Anna Thorsell - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19233 Styrelsen i små och medelstora företag: Från start till börsintroduktion <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 28 Sep 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19233 2018-09-28T11:15:00Z Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 17 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 2018-10-17T06:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z