UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//svart-i-praktiken-omsatta-effektivt-brstod--till-manniskor-med-psykiska-problem.cid289194 De kommande 30 eventen Idrottslunch: Förutsättningar och prestation inom damishockey http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17820 Tommy Henriksson föreläser med rubriken "Förutsättningar och prestation inom damishockey". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 24 Jan 2018 10:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17820 2018-01-24T10:30:00Z Idéseminarium http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16803 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-24 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-24 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 24 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16803 2018-01-24T12:00:00Z Vad är skrivprocessen? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18170 Skrivandet är sällan linjärt utan sker ofta i en process med flera steg. Att arbeta med skrivprocessen kan hjälpa till med att göra skrivandet mindre svårt och du blir en bättre skribent. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-25 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-25 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 25 Jan 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18170 2018-01-25T11:15:00Z Martin Kolk, SUDA: "Accumulated income and fertility among Swedish women and men born 1940-1970". http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18160 Välkommen till CEDAR, Beteendevetarhuset plan 4, och till veckans seminarium. Denna vecka hälsar vi Martin Kolk från SUDA välkommen. Han kommer att presentera sin senaste forskning, som är inriktad på familjedynamik och barnafödande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-25 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-25 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Thu, 25 Jan 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18160 2018-01-25T12:00:00Z Hur fixar jag syfte och frågeställning? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18172 Syfte och tydliga frågeställningar hjälper dig att organisera och strukturera din uppsats. Sökandet efter information till din uppsats underlättas också om du har tydliga frågeställningar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 01 Feb 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18172 2018-02-01T11:15:00Z VR Kick-off – 2018 Utbildningsvetenskap http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18109 Lärarhögskolan och Grants Office inbjuder till en informationsträff om vad man bör tänka på när man skriver en ansökan till VR <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18109 2018-02-01T12:15:00Z Hitta bra källor till uppsatsen http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18173 I en tid då det finns ett överflöd av information kan det vara en utmaning att hitta lämpliga källor till din uppsats. Genom att utveckla en bra sökstrategi sparar du tid. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 23:59</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Tue, 06 Feb 2018 11:34:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18173 2018-02-06T11:34:00Z VR Kick-off 2018 för Samhällsvetenskaplig forskning http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18522 Tänker du ansöka om forskningsmedel från Vetenskapsrådet (VR) i år? Samhällsvetenskapliga fakulteten och Grants Office inbjuder till en informationsträff om vad man bör tänka på när man skriver en ansökan till VR. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-06 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-06 15:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Tue, 06 Feb 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18522 2018-02-06T12:15:00Z Referenshantering med EndNote Online http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18143 Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-07 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-07 14:30</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 07 Feb 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18143 2018-02-07T12:00:00Z Hur kan jag enkelt och tidigt skapa en referenslista? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18174 När du skriver uppsats behöver du ett system för att ha koll på alla källor som du använder i din uppsats. Genom att använda hjälpmedel när du skriver referenser sparar du tid och kan fokusera på ditt skrivande. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 08 Feb 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18174 2018-02-08T11:15:00Z Vetenskapslunch: PR i offentlig sektor — öppenhet eller skönmålning? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18197 Stefan Sjöström, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: PR i offentlig sektor — öppenhet eller skönmålning? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 08 Feb 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18197 2018-02-08T11:15:00Z Socialt arbete och rätten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16804 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-14 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-14 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 14 Feb 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16804 2018-02-14T12:00:00Z Anteckna mer effektivt http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18176 Effektiv anteckningteknik kan underlätta att lättare förstå information från föreläsningar eller böcker. Bra anteckningar kan också hjälpa till med att fokusera på vad som är viktigt och komma ihåg information <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 15 Feb 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18176 2018-02-15T11:15:00Z Strukturera din akademiska text http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18177 Ett traditionell akademisk uppsats innehåller följande delar: abstract, introduktion, metod, resultat, diskussion, slutsatser/sammanfattning och referenslista. Olika institutioner kan ha olika krav kolla därför med din institution vad som gäller där. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-20 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-20 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Tue, 20 Feb 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18177 2018-02-20T11:15:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18139 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 21 Feb 2018 07:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18139 2018-02-21T07:30:00Z 3D-skrivare på en timme http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18135 Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-21 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-02-21 14:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 21 Feb 2018 12:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18135 2018-02-21T12:00:00Z Lär dig citera, parafrasera och sammanfatta http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18178 Genom att använda citat, sammanfattning och parafras kan du använda vad andra har skrivit om ditt ämne till din uppsats. Sammanfattning och parafras ger dig också möjligheten att visa att du förstått vad du har läst. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-22 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-22 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 22 Feb 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18178 2018-02-22T11:15:00Z Redigera och finslipa din text http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18180 Att redigera och korrekturläsa din uppsats tar tid. Redigering fokuserar texten som helhet och korrekturläsningen på detaljer. Genom att lägga din tid på att finslipa din text kan du få en bättre uppsats. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-01 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-01 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 01 Mar 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18180 2018-03-01T11:15:00Z Claire Englund - pedagogik http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18099 Undervisning i en komplex tid: att söka akademisk förändring och utveckling i högre utbildning <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-02 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-02 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 02 Mar 2018 09:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18099 2018-03-02T09:15:00Z Olov Nordvall - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18449 Anstaltsplacerade ungdomars kognition - aspekter på executiv förmåga och träning därav <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 09 Mar 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18449 2018-03-09T09:00:00Z Kunden och konsumenten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 14 Mar 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 2018-03-14T09:00:00Z Idrottslunch: Vad du behöver veta om kosttillskott och doping! http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18498 Lars Lilja, Riksidrottsförbundets dopingkommission, föreläser med rubriken "Vad du behöver veta om kosttillskott och doping!". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-14 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-14 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 14 Mar 2018 10:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18498 2018-03-14T10:30:00Z Referenshantering med EndNote Online http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18145 Grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote Online. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 10:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 15 Mar 2018 07:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18145 2018-03-15T07:30:00Z Vetenskapslunch: Leva och lära demokrati i skolan http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18167 Carina Hjelmér föreläser under rubriken "Leva och lära demokrati i skolan" <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-15 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-15 13:00</endDateTime></metadata>]]> Övrigt true Thu, 15 Mar 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18167 2018-03-15T11:15:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18140 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-20 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-03-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Tue, 20 Mar 2018 07:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18140 2018-03-20T07:30:00Z Magdalena Bergström - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 10:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 07:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 2018-03-23T07:15:00Z Evans Korang Adjei - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 Matchning via släktskap: Betydelsen av familjeband på arbetsplatser för företagens konkurrensförmåga <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 28 Mar 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 2018-03-28T08:00:00Z 3D-skrivare på en timme http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-11 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-11 11:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 11 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 2018-04-11T08:00:00Z Vetenskapslunch: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 Cecilia Olsson, Institutionen för kostvetenskap, föreläser under rubriken: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 12 Apr 2018 10:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 2018-04-12T10:15:00Z Inger Ekman - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 Självskadande handlingar. Perspektiv på ett synligt och osynligt fenomen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 2018-04-20T08:00:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 2018-04-26T06:30:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z