UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//svt-vasterbotten-staderna-i-norrland-ar-en-mojlighet.cid290141 De kommande 30 eventen Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 24 Sep 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 2018-09-24T06:00:00Z Idrottslunch: ”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning” http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19919 Andreas Hult, institutionen för folkhälsa och medicin samt forskare inom Idrottshögskolans nätverk, föreläser med rubriken "”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning” . <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-26 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-09-26 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 26 Sep 2018 09:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19919 2018-09-26T09:30:00Z Vetenskapslunch: Hur kan utvärdering stärka demokratin? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19854 Anders Hanberger, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, föreläser under rubriken: Hur kan utvärdering stärka demokratin? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 27 Sep 2018 10:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19854 2018-09-27T10:15:00Z Daniel Ekvall: Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19603 Daniel Ekvall berättar om hur han kombinerar forskning, praktisk tillämpning och psykologi i sitt arbete med svensk fotboll. Hur jobbar man med principer från idrottspsykologi och KBT i fotbollen på individ- och gruppnivå? Teoretiska principer varvas med exempel från Svenska landslaget och åren i IFK Norrköping. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-27 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-27 16:30</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Thu, 27 Sep 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19603 2018-09-27T11:00:00Z Hans Ek - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19673 Psykiatriseringen av skolkaren - BUP och det institutionella om händertagandet av ungdomar som inte går till skolan <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 28 Sep 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19673 2018-09-28T08:00:00Z Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Birgitta Olofsson & Jerry Öhlin: ”Growing old in the Kvarken region – Meet two seniors, GERDA and SilverMONICA”. http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19930 Välkommen till plan 4 och till CEDAR:s seminarium. Denna torsdag kommer Birgitta Olofsson, professor vid institutionen för omvårdnad, och Jerry Öhlin, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, att hålla ett föredrag med titeln: "Att åldras i Kvarkenregionen: Möt två pigga seniorer, GERDA och Silve-rMONICA". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-04 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-04 14:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Thu, 04 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19930 2018-10-04T11:00:00Z Ewa Axelsson Lantz http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19790 Naturresurser, sågverksbolag och bönder. Konflikter i Västernorrland 1863-1906 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 05 Oct 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19790 2018-10-05T11:15:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Seminarium: Megan Tschannen-Moran http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19948 Centrum för Skolledarutveckling inbjuder till ett seminarium om ledarskap och tillit med professor Megan Tschannen-Moran vid William and Mary School of Education, USA. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-09 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-09 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Tue, 09 Oct 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19948 2018-10-09T08:00:00Z Intellectual property in academic research and commercialization of research results http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20104 The Innovation Office at Umeå University, together with The Swedish Patent and Registration Office (PRV), would like to welcome PhD students, researchers and employees of the Faculties of Arts and of Social Sciences, and Umeå Arts Campus to a day of IPR seminars. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-10 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-10 16:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 10 Oct 2018 07:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20104 2018-10-10T07:00:00Z Osäkra övergångar: om att lämna gymnasieskolan utan fullständiga betyg http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20029 Michael Lindblad och Gudrun Svedberg, lektorer i Pedagogiskt arbete, Umeå universitet. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-10 10:30</startDateTime><endDateTime>2018-10-10 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 10 Oct 2018 08:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20029 2018-10-10T08:30:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 17 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 2018-10-17T06:00:00Z Erik Wennerström, generaldirektör (Brå) http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20030 Seminarium med Erik Wennerström, generaldirektör för Brottsförebyggande rådet (Brå). <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 15:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-17 17:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Wed, 17 Oct 2018 13:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20030 2018-10-17T13:00:00Z Informationsträff för doktorander http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20138 Ester Roos Engstrand och Thomas Pettersson informerar om samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandkurser. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-19 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-19 13:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Fri, 19 Oct 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=20138 2018-10-19T10:00:00Z Postkolonial och dekolonial forskningsetik http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19945 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-30 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-10-30 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium (inkl lic) true Tue, 30 Oct 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19945 2018-10-30T12:15:00Z Vetenskapslunch: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19855 Veronica Lövgren, Institutionen för socialt arbete, föreläser under rubriken: Stöd till utbildning vid psykisk ohälsa – en fråga om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 08 Nov 2018 11:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19855 2018-11-08T11:15:00Z Considering Emma Goldman: Feminist Political Ambivalence and the Imaginative Archive http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19946 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-08 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium (inkl lic) true Thu, 08 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19946 2018-11-08T12:15:00Z Virginia Rosales Orquera - företagsekonomi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19839 Samspelet mellan roller och rutiner: Situering, mönsterbildning, och ageranden på akutmottagningen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-11-09 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 09 Nov 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19839 2018-11-09T12:15:00Z AIMday Demokrati http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19597 Varmt välkomna till AIMday! En dag då organisationer, enheter och företag ställer frågor som rör den egna verksamheten till universitetets forskare – och diskuterar dem tillsammans. Varje fråga får en timme och dryftas i en grupp med bred kompetens. Höstens tema är demokrati. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-20 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-11-20 15:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Tue, 20 Nov 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19597 2018-11-20T07:45:00Z Anna Lind Pantzare - beteendevetenskapliga mätningar http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19537 Aspekter av validitet - Studier av de Svenska nationella proven i matematik <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-30 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-30 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 30 Nov 2018 09:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19537 2018-11-30T09:00:00Z Perspektiv på äldreomsorgens hemtjänst: att ge och ta emot omsorg nattetid http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19947 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Högre seminarium (inkl lic) true Tue, 11 Dec 2018 12:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19947 2018-12-11T12:15:00Z