UmeÃ¥ universitets kalendarium F - Samfaks kalender http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/rss/kalender-rss//umea-universitet-och-handelshogskolan-nar-internationell-aacsb-ackreditering.cid290403 De kommande 30 eventen AIMday Framtidens vård och omsorg http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18654 En fråga, en timme, en expertgrupp - det är formatet för AIMday som den här gången handlar om Framtidens vård och omsorg. Anmälan för forskare från alla Umeå universitets forskningsområden öppnar den 30 januari. Varmt välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-21 08:45</startDateTime><endDateTime>2018-03-21 14:30</endDateTime></metadata>]]> Workshop true Wed, 21 Mar 2018 07:45:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18654 2018-03-21T07:45:00Z Magdalena Bergström - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 Att åldras med långvariga alkoholproblem Hur medelålders och äldre kvinnor och män begripliggör sitt drickande, sig själva och sina liv. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 08:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 10:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 07:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18524 2018-03-23T07:15:00Z Markus Nyström - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18684 Aktivering som behandling vid depression <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 23 Mar 2018 09:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18684 2018-03-23T09:15:00Z Evans Korang Adjei - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 Matchning via släktskap: Betydelsen av familjeband på arbetsplatser för företagens konkurrensförmåga <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Wed, 28 Mar 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18393 2018-03-28T08:00:00Z Kunden och konsumenten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-28 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-28 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarieserie true Wed, 28 Mar 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=16805 2018-03-28T11:00:00Z 3D-skrivare på en timme http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 Teoretisk kurs i grundläggande 3D-teknik. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-11 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-11 11:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 11 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18136 2018-04-11T08:00:00Z Vetenskapslunch: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 Cecilia Olsson, Institutionen för kostvetenskap, föreläser under rubriken: Skolmåltiden — en arena för lärande om demokrati? <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-12 12:15</startDateTime><endDateTime>2018-04-12 13:00</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Thu, 12 Apr 2018 10:15:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18199 2018-04-12T10:15:00Z Inger Ekman - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 Självskadande handlingar. Ungdomars berättelser. Kontextualisering av ett medikaliserat socialt fenomen <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-20 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 20 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=17495 2018-04-20T08:00:00Z Vad #metoo lärt oss och vad vi kan göra nu! Lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19112 Välkommen till en lunchföreläsning med Nina Rung och Peter Svensson. Här får du veta vad du kan tänka på som enskild person, vad vi inom universitetet kan göra och hur vi kan arbeta för att förebygga våld, sexuellt våld och trakasserier. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-23 12:10</startDateTime><endDateTime>2018-04-23 12:50</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Mon, 23 Apr 2018 10:10:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19112 2018-04-23T10:10:00Z Det börjar med mig #metoo – En eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson om hur vi kan förebygga sexuella trakasserier och kränkningar i vardagen http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19113 Välkommen till en hel eftermiddag med Nina Rung och Peter Svensson, som pratar om hur vi kan förebygga sexuellt våld, trakasserier och kränkningar i vår vardag, bland studenter och medarbetare. Du får också veta vilka förväntningarna är på män, vilka kopplingar som finns mellan normer och sexualbrott, och hur förändring kan skapas. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-23 12:10</startDateTime><endDateTime>2018-04-23 15:45</endDateTime></metadata>]]> Seminarium true Mon, 23 Apr 2018 10:10:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19113 2018-04-23T10:10:00Z EndNote - referenshantering http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 En grundläggande kurs i referenshanteringssystemet EndNote X8. Obs! Kursen hålls på engelska. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-26 08:30</startDateTime><endDateTime>2018-04-26 12:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Thu, 26 Apr 2018 06:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18141 2018-04-26T06:30:00Z Elisabeth Åström - psykologi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18998 Att vara i balans eller fastna i tiden: Ett utforskande av olika aspekter av tidsuppfattning i relation till mental hälsa <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-04-27 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-04-27 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 27 Apr 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18998 2018-04-27T08:00:00Z Idrottslunch: Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19046 Johan Lindholm, professor vid Juridiska institutionen, föreläser med rubriken "Mänskliga rättigheter och andra konstitutionella krav i idrotten. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-09 11:30</startDateTime><endDateTime>2018-05-09 12:15</endDateTime></metadata>]]> Föreläsning true Wed, 09 May 2018 09:30:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19046 2018-05-09T09:30:00Z Liv Zetterberg - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 Tillkomst, implementering och rättstillämpning av öppen psykiatrisk tvångsvård <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18843 2018-05-18T08:00:00Z Traian C. Leu - kulturgeografi http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19073 Turism bland samer: en undersökning av dess omfattning och roll i svensk glesbygd <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-18 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-18 15:00</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 18 May 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19073 2018-05-18T11:00:00Z Nationell studievägledarkonferens vid Umeå universitet http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 Årets nationella studievägledarkonferens fokuserar på globala såväl som lokala perspektiv inom studie- och karriärvägledning. Internationella, nationella och lokala föreläsare bidrar till ökad kunskap om normer, villkor, mångfald, tekniska förutsättningar, arbetsmarknadens utveckling med mer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-05-23 12:00</startDateTime><endDateTime>2018-05-25 12:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 23 May 2018 10:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18516 2018-05-23T10:00:00Z Marcus Blom Nilsson - socialt arbete http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19096 Opioidberoende - En studie om beroendevården och det sociala sammanhangets betydelse <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-06-08 12:34</startDateTime><endDateTime>2018-06-08 23:59</endDateTime></metadata>]]> Disputation true Fri, 08 Jun 2018 10:34:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19096 2018-06-08T10:34:00Z Kurs för Naturvårdsvakter och jakttillsynsmän http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 Polisutbildningen genomför en kurs för naturvårdsvakter och jakttillsynsmän i Umeå. Kursansvarig är Mona Andersson. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-09-24 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-09-28 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 24 Sep 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19107 2018-09-24T06:00:00Z Brottsutredning för civilanställda http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet kursen "Brottsutredning för civilanställda". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-01 13:00</startDateTime><endDateTime>2018-12-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 01 Oct 2018 11:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19108 2018-10-01T11:00:00Z Förvaltningsrätt - tillståndshandläggare http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 Kursen ges i samverkan med Juridiska institutionen vid Umeå universitet. Efter avslutad kurs förväntas kursdeltagarna kunna tillämpa grundläggande juridisk metod. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-08 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-24 17:00</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Mon, 08 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19110 2018-10-08T06:00:00Z Förvaltningsärenden - baskurs http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 På uppdrag av Polishögskolans Planeringsenhet Utbildningsplanering ger Polisutbildningen vid Umeå universitet utbildningen "Förvaltningsärenden - baskurs". <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-10-17 08:00</startDateTime><endDateTime>2018-10-18 16:30</endDateTime></metadata>]]> Kurs/utbildning true Wed, 17 Oct 2018 06:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=19111 2018-10-17T06:00:00Z Fysisk aktivitet och hälsa 2018 http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 Konferens Fysisk aktivitet och hälsa med fokus på digitala lösningar och e-hälsa. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-11-07 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-11-08 17:00</endDateTime></metadata>]]> Konferens true Wed, 07 Nov 2018 08:00:00 GMT http://www.samfak.umu.se/om/aktuellt/kalendarium/visningssida/?eventId=18110 2018-11-07T08:00:00Z